POWER KAZAKHSTAN 2017 - NOVUMM 2017/043N

 

CzechTrade připravuje v rámci projektu Nové marketingové modely veletržních účastí pro malé a střední podnikatelské subjekty společnou účast na veletrhu Power Kazakhstan.

Power Kazakhstan má vedoucí místo v oblasti elektrické energie ve Střední Asii a je považován za největší a nejvíce navštěvovanou událost v tomto sektoru.

Koná se každoročně od roku 2001 a zahrnuje nejen výstavu, ale i Forum Power Engineers.

Každým rokem výstava představuje návštěvníkům kompletní sortiment moderního vybavení, technologií a služeb pro energetiku a Forum se stál tradičním místem pro setkání průmyslníků s experty.

Sektory výstavy

  • Výroba elektrická energie & elektrické příslušenství
  • Alternativní zdroje energie
  • Kabely & vodiče
  • Osvětlení

Více informací na webu: https://www.powerexpo.kz/en/exhibitions/power-kazakhstan/about-the-exhibition

Veletrh byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OP PIK – program Marketing https://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik/novumm

Na veletrh je možné čerpat z projektu podpora až do výše 80 000 Kč při participaci 30 % výdajů. Podpora je poskytována malým a středním podnikům se sídlem v ČR mimo hl. m. Prahy, případně s provozovnou mimo Prahu. Veletrh je podpořen při účasti minimálně 5 firem na společné expozici.

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

  • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem, společné zázemí, pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje přímo CzechTrade jako podporu malým a středním podnikům (max. 80 000 Kč), výstavbu expozice si firma hradí sama – expozici staví společný dodavatel
  • využití společné propagace českého stánku, doprovodných akcí a zázemí s kuchyňkou
  • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

  • při splnění podmínky, že se 5 firem účastní společného stánku, je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
  • je nutné si zajistit fakturaci plochy a dalších služeb ze strany veletržní správy přímo na CzechTrade, který je za firmu uhradí. Nelze však zasílat finanční prostředky přímo na účastníka po uhrazení plochy firmou!
  • umístění stánku si firma určí sama, stejně tak jeho vzhled, vše si zajišťuje přímo firma ať už u veletržní správy, tak u svého dodavatele

Více informací o projektu Nové marketingové modely veletržních účastí pro malé a střední podnikatelské subjekty včetně dokumentů ke stažení naleznete na webu CzechTrade - http://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik/.

Termín: 24. 10. 2017 - 26. 10. 2017
Druh akce: Veletrh NOVUMM
Místo konání: Almaty, Kazachstán
Oborová specializace: Elektronika a elektrotechnika
Energetika
Teritoriální zaměření: Kazachstán
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Hlaste se

Organizační garant

Mgr. Obruča Miroslav
Mgr. Miroslav Obruča
Manažer aktivity pro projekt "NOVUMM" financovaný z OP PIK
miroslav.obruca@czechtrade.cz T: +420224907527
M: +420602285806