OBCHODNÍ VYJEDNÁVÁNÍ

Intenzivní seminář, jehož cílem je nalézt nová kreativní řešení obchodních případů v interakci s kolegy z obchodní praxe a natrénovat "nanečisto" strategie a techniky, které zajistí optimální výsledek. Cenná je i bezprostřední zpětná vazbu, která v praxi často chybí.

Program kurzu:

 • Příprava a profesionální vedení jednání = základ vyjednávání
  (zjišťování informací, dohoda v týmu, určení strategie, vybavenost a vzhled účastníků)
 • Typologie vyjednávačů, vlastnosti dobrého vyjednávače
  (profil profesionálního vyjednávače a možné typy a triky vyjednávacích rolí)
 • Případové studie -  trénink vyjednávání
  (trénink postupu při vyjednávání)
 • Určení manévrovacího prostoru, možné zisky a ztráty
  (nutnost rekapitulace vyjednávacího rozpětí před jednáním – nejlepší a nejhorší možný dosažitelný výsledek)
 • Strategie a použitelné taktiky ve vyjednávání
  (používání taktiky např.:  zdání jiných  nabídek, jednání po částech, zavádějící otázky,  zvyšování požadavků, salámová taktika, ultimátum … )
 • Nátlakové techniky ve vyjednávání (poziční, psychologické, klamavé)
  (přehled akcí a protiakcí ve vyjednávání – na co být pozorný)

 Drobné občerstvení v průběhu semináře zajištěno.

Kód semináře: 3579
Termín: 6. 3. 2019
Druh akce: Odborný seminář
Místo konání: CzechTrade, Dittrichova 21, 12801 Praha 2, Česká republika
Doba konání: 9.00 - 17.00
Cena: 1 452 Kč (vč. DPH)
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Ing. Šmatová Lucie
Ing. Lucie Šmatová
Specialista exportního vzdělávání
lucie.smatova@czechtrade.cz T: +420 224 907 571
M: +420 602 513 139
PhDr. Schorm Oswald
PhDr. Oswald Schorm
Od roku 1995 působí jako lektor vzdělávacích kurzů v oblasti aplikované psychologie (obchodní, personální a manažerské). Spolupracuje jako výcvikový lektor a konzultant s čelnými společnostmi v Čechách a na Slovensku. Ve firemním vzdělávání se zaměřuje především na trénink „soft skills“, svých dlouholetých zkušeností využívá také jako hodnotitel v assesment centrech. V roli kouče podporuje osobní a profesionální rozvoj vrcholových manažerů.