Obchodní vyjednávání, zvládání námitek

Intenzivní seminář, jehož cílem je nalézt nová kreativní řešení obchodních případů v interakci s kolegy z obchodní praxe a natrénovat "nanečisto" strategie a techniky, které zajistí optimální výsledek. Cenná je i bezprostřední zpětná vazbu, která v praxi často chybí.
Program
1. Možnosti jednání

 • Vítězství jedné strany
 • Kompromis
 • Konsenzus - dohoda

2. Rozhodující faktory
3. Vyjednávací strategie

 • Otevřená hra, klamavá hra
 • Přesilovka, jak vy - tak my

4. Vyjednávací taktiky
5. Složky vyjednávání

 • Tvrdé vyjednávací postupy
 • Vzájemné řešení problému
 • Interní procesy a politika firmy
 • Vnitřní nastavení účastníků

6. Postup při vyjednávání

 • Přípravná fáze, analýza situace, zahájení vyjednávání
 • Vytyčení sporných bodů, zájmů, potřeb – výměna informací
 • Shrnutí a pozitivní přerámcování
 • Hledání možných variant řešení
 • Závěr – přijatelná dohoda

7.Typologie zákazníků

 • Typologie zákazníků - jak se přizpůsobit v jednání protistraně
 • Role klíčových slov - dle typu zákazníka
 • Argumentace - posilování vlastního sdělení
 • Jak rozeznat slovní manipulaci a jak se jí bránit
 • Techniky řešení námitek
 • Síla a druhy moci ve vyjednávání (zvyšování požadavků, jak čelit slovním útokům a zastrašování)
 • Nátlakové techniky ve vyjednávání (poziční, psychologické, klamavé); přehled akcí a protiakcí ve vyjednávání - na co být pozorný

 Drobné občerstvení v průběhu semináře zajištěno.

Kód semináře: 3449
Termín: 7. 6. 2017
Druh akce: Odborný seminář
Místo konání: Dittrichova 21, Praha 2, Česká republika
Doba konání: 9.00 - 17.00
Cena: 2 299 Kč (vč. DPH)
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Mgr. Frantesová Lucie
Mgr. Lucie Frantesová
Specialista exportního vzdělávání
lucie.frantesova@czechtrade.cz M: +420 602 513 139

Lektoři

PhDr. Oswald Schorm
Psycholog. Od roku 1995 působí jako lektor vzdělávacích kurzů v oblasti aplikované psychologie (obchodní, personální a manažerské). Spolupracuje jako výcvikový lektor a konzultant s čelnými společnostmi v Čechách a na Slovensku. Ve firemním vzdělávání se zaměřuje především na trénink „soft skills“, svých dlouholetých zkušeností využívá také jako hodnotitel v assesment centrech. V roli kouče podporuje osobní a profesionální rozvoj vrcholových manažerů.