Online seminář: Doklady v přepravě zboží - jejich použití, zaměnitelnost, možnosti digitalizace

Anotace:

Pochopení světa mezinárodních přeprav by mělo být základní výbavou každého subjektu zúčastněného v dodavatelských řetězcích, tedy i obchodníka. Seminář "Doklady v přepravě zboží" nabízí stručný vhled do tohoto prostředí, a pomůže účastníkům zorientovat se v následujících okruzích:

1) Vymezení pojmů a jejich postavení ve Smlouvě o přepravě

 • Přepravce
 • Dopravce
 • Zasílatel (zprostředkovatel, samovstup, NVOCC)

2) Druhy doprav v mezinárodní dopravě zboží a doklady používané v jednotlivých druzích dopravy

3) Univerzální doklady pro všechny druhy doprav

4) Nákladní a náložný list pro dopravu

 • Silniční
 • Železniční
 • Námořní
 • Vnitrozemskou vodní
 • Leteckou
 • Kombinovanou

5) Vztah nákladních listů dopravce a zasílatele v pozici dopravce (Master Bill, House Bill)

6) Multimodální konosament FIATA a jeho použitelnost i pro nenámořní a kombinované přepravy

7) Digitalizace v oblasti dopravy: e-CMR, e-AWB, e-FBL

 • Technologie vytváření digitalizovaných dokumentů
 • Sdílení a převoditelnost; elektronický podpis

8) Předpis eFTI

9) OTÁZKY a ODPOVĚDI

Důležité:

 • Své dotazy k tématu můžete zaslat před online seminářem prostřednictvím přihlášky, nebo prostřednictvím chatu na akci.
 • Den před konáním akce Vám e-mailem zašleme prolink na danou akci.
 • K účasti na online semináři potřebujete pouze PC, notebook či telefon s internetovým připojením. 

Objednávka akce

Vyplňte, prosím, níže uvedený formulář a my Vás budeme kontaktovat. Rezervace je platná až po potvrzení pracovníkem agentury CzechTrade.

Termín: 1. 3. 2022, 12.30 - 16.30 hodin
Cena: 968 Kč (vč. DPH)

Objednatel

*
*
*
*
*
*
*
*

Kontaktní informace

*
*
*
*
*

Účastníci

*
*
*
*
*
Více o zpracování osobních údajů v agentuře CzechTrade se dozvíte zde.
Kód semináře: 3801
Termín: 1. 3. 2022
Druh akce: Odborný seminář
Místo konání: ONLINE, X, Online seminář, Česká republika
Doba konání: 12.30 - 16.30 hodin
Cena: 968 Kč (vč. DPH)
Stav akce: Hlaste se

Organizační garant

Mgr. Dostálová Monika
Mgr. Monika Dostálová
Vedoucí Exportního vzdělávání
monika.dostalova@czechtrade.cz T: +420224907532
M: +420724945728
Dr. Rožek Petr
Dr. Petr Rožek
Po třicetileté praxi v různých dopravních a logistických společnostech působí aktuálně jako výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky ČR. Vedle toho je lektorem dopravní problematiky, škod a pojištění v dopravě, a samozřejmě pravidel Incoterms při nejrůznějších institucích (je certifikovaným lektorem ICC): ICC Praha, Svaz spedice, VŠE, Univerzita Pardubice, Hospodářská komora ČR, Ministerstvo dopravy ČR. Byl členem připomínkové skupiny za Česko při tvorbě revize pravidel Incoterms 2020 a je autorem jejich českého překladu.