Online seminář: Jak si chránit duševní vlastnictví (nejen) při exportu

Co lze chránit patentem u nás a co v jiných zemích? Jak zvolit originální název, který nebude porušovat průmyslová práva ostatních? Kdy je lepší řešení utajit, a kdy se naopak vyplatí je zveřejnit nebo chránit?

Na online semináři vám představíme základy ochrany duševního vlastnictví, které by měl každý úspěšný exportér znát.

Nabídneme praktické rady, jak pro sebe využít práv plynoucích z patentů, užitných vzorů, ochranných známek či průmyslových vzorů a vyhnout se rizikům s nimi spojeným.

Dozvíte se například:

  • kdy využít patent, a kdy je na místě ochranná známka
  • jaké lhůty si pohlídat při rozšiřování ochrany do zahraničí
  • jak si ochránit inovativní design svého výrobku, aplikace a webu
  • kolik se vyplatí do ochrany investovat a jakými způsoby můžete získat velkou část svých investic zpět
  • jakou roli v prosazování vašich práv mohou hrát provozovatelé marketplaces

Chybět nebudou ani aktuální informace o dotační výzvě MPO „Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví“ a fondu SME od EUIPO, díky kterým můžete získat zpět až 75 % nákladů na služby patentových zástupců a úřední poplatky.

Kód semináře: 3887
Termín: 12. 4. 2023
Druh akce: Odborný seminář
Místo konání: ONLINE, X, Online seminář, Česká republika
Doba konání: 10.00 - 11.30 hodin
Cena: 0 Kč
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Barcalová Daniela
Daniela Barcalová
specialista exportního vzdělávání
daniela.barcalova@czechtrade.cz T: +420 224 907 533
M: +420 725 763 172
Ing. Jordán Michal
Ing. Michal Jordán
Spoluzakladatel, jednatel a patentový zástupce ve firmě PatentEnter, která je přední patentovou kanceláří v ČR. Již 13 let se zabývá ochranou inovací v technologických firmách. Vždy klade důraz na to, aby ochrana duševního vlastnictví nastoupila tam, kde to pro majitele má skutečný smysl. Specializuje se na oblast patentových rešerší, prevenci před kolizemi patentových práv a ochranu pomocí patentů a užitných vzorů. Vedle lektorské činnosti se také věnuje IP auditům, tedy nastavení správných procesů v českých firmách, včetně využití patentů, ochrany designových řešení či ochranných známek.
Tihelka Radek
Radek Tihelka
Ve společnosti PatentEnter se zaměřuje na ochranu označení a designu, a to jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Věnuje se provádění rešerší, přípravě přihlášek a také řešení sporů. Absolvoval dvouletý kurz průmyslově právní ochrany na Úřadu průmyslového vlastnictví a práci v patentové kanceláři v současnosti spojuje se studiem práv na Masarykově univerzitě. Radka charakterizuje lidský přístup a myšlení „out of the box“.