ONLINE SEMINÁŘ: Nové možnosti DIGITÁLNÍ PREZENTACE Vašeho businessu v zahraničí

Hledáte efektivní cesty a nástroje pro prezentaci Vašich produktů či služeb?
Limituje Vás současná situace omezující přímé obchodní kontakty?
Chcete využít nejlepší moderní informační technologie pro podporu Vašeho exportu?
Máte zájem odlišit se prezentací od zahraniční konkurence?

Přesně tato témata reflektuje soutěž DIGITAL PROMOTION 4.0., jejíž výstupy a zároveň možnosti uplatnění pro prezentaci českých firem v zahraničí budou představeny na online semináři.

  • V rámci krátkých prezentací uvidíte ta nejlepší inovativní řešení a nejlepší digitální technologie, s nimiž lze kvalitně a zajímavě představit průmyslové produkty a služby zahraničním partnerům po celém světě, bez nutnosti osobního kontaktu.

  • Poznáte české firmy, které tato inovativní řešení nabízí.

  • Seznámíte se s výsledky soutěže DIGITAL PROMOTION 4.0. 

  • Dozvíte se o záměru MPO vytvořit „Digitální knihovnu českého průmyslu“ a v rámci ní uceleně prezentovat nabídku ČR v rámci jednotlivých průmyslových odvětví.

Akce zaměřená na nové moderní nástroje podpory exportu a efektivní prezentaci českého průmyslu v zahraničí, s vybranými zástupci českých firem, náměstkyní ministra průmyslu a obchodu paní Martinou Tauberovou a dalšími hosty – ŽIVĚ.

Soutěž Digital Promotion 4.0 realizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturami CzechInvest a CzechTrade s podporou Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků. Veškeré informace o soutěži najdete na webu www.digitalpromo.cz

Důležité:

  • Své dotazy k tématu můžete zaslat před online seminářem prostřednictvím přihlášky, nebo prostřednictvím chatu na akci.
  • Den před konáním akce Vám e-mailem zašleme prolink na danou akci.
  • K účasti na online semináři potřebujete pouze PC, notebook či telefon s internetovým připojením.
  • Účastníci se mohou aktivně zapojit prostřednictvím písemných dotazů nebo být pasivními posluchači
Kód semináře: 3731
Termín: 14. 12. 2020
Druh akce: Odborný seminář
Místo konání: ONLINE, X, Online seminář, Česká republika
Doba konání: 14.00 - 16.00 hodin
Cena: 0 Kč
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Mgr. Dostálová Monika
Mgr. Monika Dostálová
vedoucí Exportního vzdělávání
monika.dostalova@czechtrade.cz T: +420224907532
M: +420 724 945 728