ONLINE SEMINÁŘ: Udržitelný DESIGN, inovativní materiály a jejich použití v souladu s principy cirkulární ekonomiky

Cestu k úspěchu tvoří několik aspektů, ke kterým přirozeně patří správné načasování, dobře zvolený produkt, dobrá kalkulace cen a kvalitní výroba. Významnou roli však hraje kvalita suroviny a jejich zpracování. Současný moderní design kromě klasických vlastností, jako jsou estetičnost, funkčnost, ekonomičnost, ergonomie nebo technická proveditelnost klade také důraz na minimalizaci negativních dopadů výrobků na životní prostředí. Důkazů, poukazujících na neudržitelnost současného přetíženého modelu neustále přibývá a není možné před nimi nadále zavírat oči.

Online seminář nabízí především designérům, výrobcům a dalším kreativcům přehled o aktuálních trendech a nejnovějších materiálech, které mohou v souladu s přechodem na cirkulární ekonomiku využít.

Harmonogram:

  • Představení interního projektu CzechTrade Design pro konkurenceschopnost. 

Informace o možnosti získání finanční podpory na spolupráci s designéry z Adresáře designérů CzechTrade.

  • K čemu slouží MATERIÁLOVÉ KNIHOVNY, a jak Vám mohou pomoci?  

Svět materiálů se neustále rozrůstá, jak se v něm ale orientovat? Dozvíte se, proč vznikla mezinárodní síť materiálových knihoven matériO a jak Vám může pomoci ve Vašem podnikání.

  • INOVATIVNÍ MATERIÁLY a jejich použití pro udržitelný design.

Seminář představí základní rámec problematiky environmentální udržitelnosti v kontextu navrhování a výroby produktů a především jejich materiálového řešení. Vysvětlí principy cirkulární ekonomiky a důležitost uzavírání materiálových toků. Upozorní ale i na potenciální mezery tohoto konceptu a nástroje, které je pomáhají překonat. Účastníci se dozví, jakých chyb se firmy nejčastěji dopouští, když se snaží vyvinout “udržitelný” výrobek a nastíní způsoby, jak se těmto chybám vyvarovat. Přednáška se opírá o konkrétní projekty a případové studie ilustrující jednotlivé zmíněné principy.

Přednáška materiO Prague, Q&A – chat v průběhu.

On-line seminář bude probíhat v platformě ZOOM.

Online seminář je připraven ve spolupráci s matériO Prague. Mezinárodní síť knihoven materiálů matériO působí od roku 2000, kdy byla založena jako nezávislé informační a vzdělávací centrum zaměřené na inovativní materiály. Pobočky, které v současnosti sídlí v Praze, Paříži, Bruselu, Šanghaji a Soulu sdílí rozsáhlé materiálové know-how v podobě online databáze s více než 8300 materiály. Pražská pobočka matériO Prague, kterou provozuje společnost Happy Materials s.r.o., se zaměřuje na výukovou činnost v oblasti inovativních materiálů, souvisejících technologií a slouží také jako platforma propojující kreativní obory s vědou, výzkumem a samotnými výrobci materiálů.

Online seminář je financován z interního projektu agentury CzechTrade „Design pro konkurenceschopnost“, který využívá prostředky OP PIK, program podpory Marketing a je určen pouze pro malý nebo střední podnik (MSP) dle Přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, jehož činnost je prokazatelně spojena s výrobou a službami realizovanými mimo NUTS 2 Praha.

Loga-design.jpg

Důležité:

  • Své dotazy k tématu můžete zaslat před online seminářem prostřednictvím přihlášky, nebo prostřednictvím chatu na akci.
  • Den před konáním akce Vám e-mailem zašleme prolink na danou akci.
  • K účasti na online semináři potřebujete pouze PC, notebook či telefon s internetovým připojením.
  • Účast na akci je tedy velice jednoduchá a dostupná pro každého.
  • Akce je ZDARMA a je určena pouze pro malý nebo střední podnik (MSP) do 250 zaměstnanců, jehož činnost je prokazatelně spojena s výrobou a službami realizovanými mimo NUTS 2 Praha.

Co je exportní online seminář:

Jedná se o semináře probíhající v živém přenosu přes internet. Účastníci vidí lektora na obrazovce svého PC nebo notebooku či telefonu a současně sledují obsah jeho monitoru jako připravenou prezentaci, webové stránky nebo jiné dokumenty. V průběhu akce mají účastníci prostor pro dotazy prostřednictvím chatu. Účastníci se mohou aktivně zapojit prostřednictvím dotazů nebo být pasivními posluchači

Kód semináře: 3699
Termín: 28. 5. 2020
Druh akce: Odborný seminář
Místo konání: ONLINE, X, Online seminář, Česká republika
Doba konání: 10:00 - 12:00
Cena: 0 Kč
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Mgr. Dostálová Monika
Mgr. Monika Dostálová
Vedoucí Exportního vzdělávání
monika.dostalova@czechtrade.cz T: +420224907532
M: +420724945728
Knotková Eliška
Eliška Knotková
Eliška vystudovala fashion design, pracovala jako designérka pro britskou značku obuvi Bourgeois Boheme a její zájem o inovativní materiály ji přivedl do matériO Prague, kde nyní pracuje jako konzultantka. Věnuje se především materiálům, které mají snížený environmentální dopad a pomáhá tak klientům hledat udržitelnější materiálová řešení pro jejich projekty.
Bc. Sedmerová Zuzana
Bc. Sedmerová Zuzana
Specialistka projektu Design pro konkurenceschopnost