Podnikatelská minimise výrobců a dodavatelů důlního zařízení do Lvovské oblasti na Ukrajině 2023 (Proped)

Agentura CzechTrade a Velvyslanectví ČR v Kyjevě zvou české firmy ke společné účasti na vysoce specializované misi výrobců těžařské a dobývací techniky do Lvovské oblasti na státní podnik Lvivvuhillia.

Během války nabyl význam těžby uhlí v západním regionu většího významu, jelikož těžba v šachtách v Dněpropetrovské oblasti (Pavlohrad) se nachází ve stálém nebezpečí v návaznosti na blízké proléhání linie fronty. Státní podnik Lvivvuhillia provádí těžbu energetického uhlí v 5 šachtách v okolí města Červohohrad ve Lvovské oblasti, šestá šachta (Velykomostyska) je od roku 2023 uzavřena. Podnik zaměstnává 6500 zaměstnanců, roční těžba uhlí činí 1,2 milionu tun. Díky blízkosti k polské hranici mají do budoucna lvovské šachty potenciál vývozu produkce do EU.

Lvivvuhilla nyní řeší problém generálních oprav zařízení, před válkou totiž opravu zajišťovaly specializované závody ve východním regionu, které v důsledku války zastavily provoz. Z toho důvodu uvažuje vedení podniku o založení vlastního opravářského závodu na území uzavřené šachty Velykomostyska, kde je příslušná elektrická přípojka a železniční spojení na další šachty a státní železnici. Zároveň je vedení šachty zainteresováno v nákupech nového důlního zařízení. Specifikem místních šachet je to, že uhlí leží v tenkých vrstvách, takže poptávají technické řešení právě na ten typ těžby.

Cíle podnikatelské mise

 • Navázání obchodních a osobních kontaktů s vedoucími odborníky a vedením státního podniku Lvivvuhillia
 • Seznámení s aktuálním technologickým vybavením dolů na podniku Lvivvuhillia a s plány podniku modernizace zařízení
 • Diverzifikace dodávek dobývací techniky a zařízení do západního regionu Ukrajiny

Oborové zaměření mise

 • Zařízení pro těžbu, přepravu a úpravu uhlí
 • Strojírenské zařízení pro opravy těžařské techniky
 • Náhradní díly a servisní služby pro těžbu uhlí

Program mise:

 • Pondělí 27. 3. 2023 - Přílet / příjezd účastníků minimise do Řešova (Polsko), odkud je vyzvedneme okolo 15. hod autobus do Lvova
 • Úterý 28. 3. 2023 - Přejezd autobusem do města Sokaľ (cca 80 km od Lvova) do sídla podniku Lvivvuhillia, kde proběhnou prezentace a individuální jednání s odborníky a vedením podniku, následně navštívíme dvě šachty; návrat do Lvova
 • Středa 29. 3. 2023 - Prezentace investičních projektů Lvova a Lvovské oblasti od Lvovské investiční agentury; v cca 12. hod odjezd autobusem do Řešova, odlet/odjezd účastníků z Řešova do ČR

Během konání mise se mohou spustit vzdušné poplachy. Ty se aktivují v mnoha oblastech Ukrajiny zároveň, tedy i ve Lvovské oblasti, a to i případě, že v oblasti nehrozí žádné nebezpečí. Před odjezdem doporučujeme stáhnout do telefonu aplikaci oznamující výskyt poplachů, například Повітряна тривога, zde pro Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ukrainealarm, a pro iPhone: https://apps.apple.com/ua/app/id1611955391. Lvovská oblast patří k nejbezpečnějším oblastem Ukrajiny a poskytuje útočiště stovkám tisíc vnitřně přesídlených osob.

Formy účasti

 • Cena zahrnuje: organizaci mise, zajištění autobusové přepravy, ubytování v místě, asistenční služby v průběhu mise
 • Cena nezahrnuje: dopravu z ČR do Řešova a zpět
 • Z důvodu poskytnutí maximálního prostoru pro kvalitní prezentaci jednotlivých účastníků je počet přihlášených firem limitován na 8 osob a to od jedné firmy maximálně 2 osoby
 • Cena za jednu osobu: 5000 Kč + DPH
 • Cena za dvě osoby: 7000 Kč + DPH

Podrobnosti k misi najdete v přiložené pozvánce. 
Rádi zodpovíme veškeré vaše dotazy týkající se programu, detailů ukrajinských firem, forem prezentace, doprovodných služeb nebo poradíme, jak se nejlépe na akci připravit. 
Přihlášku, prosíme, zašlete gestorovi akce do 17. 3. 2023.

Termín: 27. 3. 2023 - 29. 3. 2023
Druh akce: Prezentace firem
Místo konání: Lvov, Sokaľ, Lvovská oblast, Ukrajina
Oborová specializace: Nerostné suroviny a polotovary, Strojírenství - výroba strojů a techniky
Teritoriální zaměření: Ukrajina
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Hlaste se

Organizační garant

Ing. Matějková Dagmar
Ing. Dagmar Matějková
exportní konzultant
dagmar.matejkova@czechtrade.cz M: +420 724 340 444

Odborný garant

CzechTrade Ukrajina

Antonenko Oksana
Oksana Antonenko
vedoucí zahraniční kanceláře
oksana.antonenko@czechtrade.cz M: +380 677 051 964