Podnikatelská minimise výrobců a dodavatelů pekárenských technologií, pekařských ingrediencí a spotřebních materiálů do Gruzie

Agentura CzechTrade zve české firmy ke společné účasti mini mise výrobců a dodavatelů pekárenských technologií, ingrediencí a materiálů do Gruzie. Společně navštívíme konkrétní subjekty působící právě v oblasti dodávek technologií pro pekárny, a to vždy na bázi dvoustranných jednání.

Každý občan Gruzie spořádá ročně více než 127 kg moučných výrobků. Denně se tedy jedná o 349 gramů moučných výrobků, což řadí obyvatele Gruzie mezi jedny z největších konzumentů moučných výrobků na světě. Samotná Gruzie produkuje ročně cca 139 000 tun pšenice. Jedná se ale pouze o čtvrtinu celkové spotřeby pšenice v zemi, zbylé tři čtvrtiny pocházejí z importu, především z okolních států.

Pekárenství je jedním z nejrozšířenějších potravinářských odvětví v zemi. Kromě velkých pekárenských provozů pracují v zemi desítky malých a středních pekáren i menších cukrárenských provozoven. Většina technologického vybavení pekáren pochází z dovozu stejně jako používané spotřební materiály a mnohé ingredience.

V této souvislosti nabízí zahraniční zastoupení CzechTrade v Tbilisi českým firmám možnost zúčastnit se krátké pracovní cesty – obchodní mini mise, která zahrnuje osobní schůzky a jednání s místními podnikatelskými subjekty se zájmem o spolupráci z různých regionů Gruzie a představiteli místní samosprávy.

Proč byste se měli účastnit právě této mise?

 • Hlavním cílem plánované akce je představit výrobky a služby jednotlivých účastníků podnikatelské mise potenciálním zahraničním obchodním partnerům.
 • Na prezentaci budou navazovat již individuální jednání zainteresovaných obchodních partnerů.
 • Započatá jednání mohou pokračovat v sídlech, respektive ve výrobních závodech místních společností.
 • Z dlouhodobého hlediska patří toto odvětví pro české dodavatele bezesporu k velmi perspektivním.

Oborové zaměření mise

 • Pekárenské stroje a technologické linky
 • Pekařské a cukrářské ingredience
 • Spotřební materiály používané v pekárenských a cukrářských provozech
 • Poskytované služby a logistika v oboru pekárenství

Program

 • Pondělí 26. 9. 2022, Tbilisi - Individuální přílet účastníků do Tbilisi.
 • Úterý 27. 9. 2022, Tbilisi - Prezentace a návazná individuální jednání s potenciálními obchodními partnery; společné setkání všech účastníků mini mise v podvečerních hodinách.
 • Středa 28. 9. 2022, Tbilisi - Pokračování v individuálních jednáních s potenciálními obchodními partnery; návštěva výrobních provozů v zainteresovaných firmách dle možností; setkání všech účastníků mini mise a závěrečné zhodnocení akce v podvečerních hodinách.
 • Čtvrtek 29. 9. 2022, Tbilisi - Odlet účastníků akce zpět do České republiky.

Osobní účast na misi

 • Získáte nejdůležitější, prvotní kontakt s novým teritoriem, pomocnou ruku při vstupu na nový trh!
 • Zahraniční kancelář CzechTrade v Tbilisi vytipuje, osloví a pozve na prezentaci českých firem všechny potenciální obchodní partnery – pekárny, cukrářské provozovny, prodejní a servisní organizace zabývající se pekárenskou tématikou, obchodní organizace zabývající se prodejem pekárenských ingrediencí a spotřebních materiálů atd.
 • Zahraniční kancelář organizačně zajistí vhodné prostory, techniku a základní občerstvení, jak pro prezentaci, tak i pro následná individuální jednání s potenciálními obchodními partnery.
 • Zahraniční kancelář připraví k této akci stručný profilový katalog, ve kterém budou uvedeny všechny firmy, které se účastní projektu. Profilový katalog bude pro potřeby prezentace připraven v tištěné formě a zveřejněn na webových stránkách naší kanceláře v Tbilisi.
 • Osobní asistence a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních s Vašimi obchodními partnery v průběhu konání akce
 • Další asistence pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Gruzie.
 • Účastnický poplatek je v případě účasti dvou zástupců z firmy 30 000 Kč bez DPH, příplatek za dalšího zástupce činí 5000 korun bez DPH.

Podrobnosti k misi najdete v přiložené pozvánce.
Rádi zodpovíme veškeré vaše dotazy týkající se programu, detailů gruzínských firem, forem prezentace, doprovodných služeb nebo poradíme, jak se nejlépe na akci připravit.
Přihlášku, prosíme, zašlete gestorovi akce do 30.7.2022.

Termín: 26. 9. 2022 - 29. 9. 2022
Druh akce: Prezentace firem
Místo konání: Tbilisi, Gruzie
Oborová specializace: Potravinářský průmysl
Teritoriální zaměření: Gruzie
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Ing. Trnková Jana
Ing. Jana Trnková
Exportní konzultant
jana.trnkova@czechtrade.cz T: +420 224 907 583
M: +420 702 213 099