Podnikatelská mise českých dodavatelů chytrých řešení pro města do zemí Beneluxu 2022

Agentura CzechTrade a Velvyslanectví ČR v Haagu a Bruselu pořádají pro české firmy společnou účast na vysoce specializované misi dodavatelů chytrých řešení pro města do zemí Beneluxu 2022.

Země Beneluxu patří v oblasti chytrých měst a inteligentních řešení pro mobilitu na špici Evropy. Vysoká urbanizace, velká hustota obyvatel i silniční a dálniční sítě a rostoucí tlak na udržitelnost nutí veřejný i soukromý sektor hledat nové inovativní technologie pro chytřejší, bezpečnější, ekologičtější a efektivnější dopravní systémy, jejichž části se vzájemně propojují a posilují. Vlády Nizozemska, Belgie i Lucemburska investují do této oblasti v hodnotě stovek milionů EUR.

TRENDY VE SMART CITY

 • Adaptivní řízení světelné dopravní signalizace a plynulosti dopravy
 • Preference veřejné dopravy a záchranných vozidel
 • Samořídicí prostředky veřejné dopravy
 • Rychlé a spolehlivé informace a řízení díky senzorům, kamerovým systémům a moderním komunikačním řešením a software
 • Elektromobilita
 • Chytrá cyklistika
 • Sdílení aut a elektro kol
 • Chytré parkování
 • Moderní řešení pro placení za dopravu a parkování

PRO KOHO JE MISE VHODNÁ?

 • Pro české firmy, výrobce a dodavatele inovativních řešení v oblasti inteligentní dopravy pro municipality a městské firmy, správy silnic a dálnic, systémové integrátory a firmy působící v oboru technologií pro chytrá města a inteligentní dopravu.

PROČ BYSTE SE MĚLI ÚČASTNIT PRÁVĚ TÉTO MISE?

 • Navštivte v rámci tří dnů Nizozemsko, Belgii a Lucembursko a prezentujte produkty a technologie Vaší firmy na prezentačních akcích v prostorách Velvyslanectví ČR.
 • Setkejte se se zástupci municipalit a městských firem, správy silnic a dálnic, systémových integrátorů a firem působících v oboru technologií pro chytrá města a inteligentní dopravu.
 • Absolvujte konkrétní B2B jednání o možnostech spolupráce s nizozemskými, belgickými a lucemburskými partnery.
 • Prezentujte Vaši firmu v lokálních odborných periodikách a na sociálních sítích CzechTrade i zastupitelských úřadů ČR.

PROGRAM MISE

Pondělí 20. 6. 2022, Haag

 • Akce v prostorách rezidence velvyslankyně České republiky v Haagu a prezentace českých účastníků podnikatelské mise
 • B2B rozhovory mezi českými a nizozemskými účastníky: na akci budou pozváni zástupci municipalit a městských firem, ředitelství silnic a dálnic, systémových integrátorů a firem působících v oboru technologií pro chytrá města a inteligentní dopravu včetně odborného tisku
 • Networkingový oběd
 • Individuální odjezd do Bruselu v odpoledních hodinách

Úterý 21. 6. 2022, Brusel 

 • Akce v prostorách zastoupení České republiky v Bruselu a prezentace českých účastníků podnikatelské mise
 • B2B rozhovory mezi českými a belgickými účastníky: na akci budou pozváni zástupci municipalit a městských firem, ředitelství silnic a dálnic, systémových integrátorů a firem působících v oboru technologií pro chytrá města a inteligentní dopravu včetně odborného tisku
 • Networkingový oběd
 • Individuální odjezd do Lucemburku v odpoledních hodinách

Středa 22. 6. 2022, Lucemburk

 • Akce v prostorách Velvyslanectví České republiky v Lucemburku a prezentace českých účastníků podnikatelské mise
 • B2B rozhovory mezi českými a lucemburskými účastníky: na akci budou pozváni zástupci municipalit a městských firem, ředitelství silnic a dálnic, systémových integrátorů a firem působících v oboru technologií pro chytrá města a inteligentní dopravu včetně odborného tisku
 • Networkingový oběd
 • Individuální odjezd v odpoledních hodinách

Přihlašování na akci bylo ukončeno.

Termín: 20. 6. 2022 - 22. 6. 2022
Druh akce: Prezentace firem
Místo konání: Nizozemsko, Haag - Belgie, Brusel - Lucembursko, Lucemburk, Nizozemsko
Oborová specializace: Software a ICT služby, Stavebnictví a stavební materiály
Teritoriální zaměření: Belgie, Lucembursko, Nizozemsko
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Ing. Špunda Jan
Ing. Jan Špunda
vedoucí oddělení Podpora internacionalizace pro výrazně inovativní MSP
jan.spunda@czechtrade.cz T: +420 224 907 580
M: +420 602 254 839

Odborný garant

Mgr. Jareš Adam
Mgr. Adam Jareš
ředitel Regionálního centra střední Evropa
adam.jares@czechtrade.cz T: +31 70 313 0017
M: +31 639 354 689