Podnikatelská misi českých výrobců a dodavatelů zelených technologií do Malajsie a veletrh IGEM 2017

Program mise

 • Business matchingový seminář a další networking
  zúčastněné české firmy dostanou možnost prezentovat své výrobky, a poté se zúčastnit business matchingu na podnikatelském semináři pořádaném velvyslanectvím v průběhu veletrhu IGEM 2017 na výstavišti KLCC v Kuala Lumpur. Velvyslanectví dále podpoří networking uspořádáním společenského podniku za účasti významných zástupců místní obchodní sféry. Účastníci mise se též budou moci zúčastnit networkingových akcí pořádaných Obchodní komorou EU-Malajsie;
 • Účast na veletrhu zelených technologií IGEM 2017
  největší a regionálně proslulý veletrh specializovaný na zelené technologie, který se bude konat ve dnech 11. – 13. 10. 2017 v Kuala Lumpur. Velvyslanectví nabízí českým účastníkům možnost prezentace svých výrobků a služeb na stánku velvyslanectví ČR v pavilonu EU, který za tímto účelem ZÚ zajistil. Na veletrhu budou účastníci dále mít možnost B2B jednání s malajsijskými a zahraničními firmami a se zástupci Ministerstva energetiky, zelených technologií a vody Malajsie. V roce 2017 se očekává až 25 000 návštěvníků z 50 zemí a účast 320 firem z 20 zemí. Letošní zaměření veletrhu se vedle zelených technologií obecně orientuje zejména na problematiku environmentální udržitelnosti měst a „Smart Cities“;
 • Návštěvy v místě
  dle složení účastníků mise velvyslanectví zajistí návštěvu a jednání na relevantních zařízeních (solární parky, recyklační centra, ČOV, atd.) provozovaných významnými státními podniky (Alam Flora – nakládání s odpady v Kuala Lumpur, Indah Water Konsortium – národní provozovatel kanalizací a ČOV, atd.);
 • Individuální jednání dle požadavků účastníků
  dle zájmu účastníků nabízí ZÚ asistenci při jejich sjednávání.

Proč Malajsie?

 • Rostoucí bohatství země (růst HDP v průměru více než 7% za posledních 25 let se stabilní predikcí);
 • Podpora zelených technologií je součástí vládních strategií již řadu let. Cílem je, aby zelená energetika a zelené technologie obecně do roku 2020 generovaly 70 miliard RM (17 mld. USD). V oblasti zelené energetiky by se mělo vytvořit přes 50 000 pracovních míst v oblasti výstavby, obsluhy a údržby těchto energetických instalací;
 • Rostoucí integrace uskupení ASEAN (630 mil. obyvatel) usnadňuje expanzi v rámci regionu;
 • Rozsáhlé projekty rezidenční i komerční výstavby ve zvýšené míře vyžadují dodržování environmentálních standardů. Roste poptávka po pokročilých stavebních materiálech, izolantech a dalších úsporných technologiích, ale i zelenější veřejné dopravě, řešení pro zvýšení kvality života ve městech a další;
 • Podrobněji k sektoru zelených technologií v Malajsii, viz přiložený podkladový materiál.

Tato mise je zvláště vhodná pro české výrobce a dodavatele

 • řešení pro „Smart Cities“ a IoT;
 • izolací, pokročilých stavebních materiálů, nátěrů, apod. pro účely zelené výstavby;
 • řešení pro úsporu energií;
 • úpraven vody, čistíren odpadních vod, včetně malých zařízení pro odlehlé oblasti či v případě havárie;
 • obnovitelné energetiky (malé hydroelektrárny, zařízení pro solární energii, kogenerace z bioplynu, odpadního plynu a další);
 • řešení pro nakládání s odpadem a nebezpečným odpadem (chemický průmysl, zdravotnictví a další) včetně recyklace;

Kontaktní osobou pro podnikatelskou misi je p. Vojtěch Hromek, obchodní rada ZÚ Kuala Lumpur, e-mail: vojtech_hromek@mzv.cz, mobil: +60123030170.

 

Datum konání: 9. 10. 2017 - 13. 10. 2017
Druh akce: Akce bez účasti CzechTrade
Místo konání: Kuala Lumpur, Malajsie
Oborová specializace: Elektronika a elektrotechnika
Software a ICT služby
Energetika
Voda, odpady a životní prostředí
Teritoriální zaměření: