Podpora exportu v kostce pro technologie a výrobky oběhového hospodářství

POZVÁNKA NA WORKSHOP Podpora exportu v kostce pro technologie a výrobky oběhového hospodářství

Workshop zejména pro malé a střední firmy, jehož cílem je předat Vám komplexní informace k odstranění bariér pro Váš export výrobků, technologií a know how v oblasti oběhového hospodářství/Circular economy.

Kdo a kde Vám poskytne informace a zodpoví Vaše dotazy?

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
 • Česká agentura na podporu obchodu (CzechTrade)
 • Česká asociace oběhového hospodářství (ČAObH)
 • Česká exportní banka (ČEB)
 • Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP)

Konferenční sál v budově Ministerstva průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1 Dne 4. prosince 2019 od 9:00 do 13:00 hod

PROGRAM

 1. Význam exportu pro hospodářství ČR (Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu) Dotazy a diskuze
 2. Asistenční a poradenský servis pro exportéry (Jan Špunda, CzechTrade) Dotazy a diskuze
 3. Cirkulární průmysl v České republice a bariéry jeho růstu v oblasti exportu technologií a výrobků z České republiky“. (Miloš Kužvart, ČAObH) Dotazy a diskuze
 4. Možnosti financování exportu technologií, produktů a know how pro oběhové hospodářství (Jan Holub, ČEB) Dotazy a diskuze
 5. Bereme na sebe Vaše rizika (Jan Dubec, EGAP) Dotazy a diskuze
 6. Příklady realizace exportu v oblasti oběhového hospodářství (zástupci firem) Dotazy a diskuze
 7. Závěrečná diskuze a související informace

Přihlášky vyplňte nejpozději do 30.11.2019 Zde: https://www.mpo.cz/registrace-na-udalost385.html

 

Datum konání: 4. 12. 2019
Druh akce: Akce s účastí CzechTrade
Místo konání: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha, Česká republika
Oborová specializace:
Teritoriální zaměření: Česká republika

Organizační garant

Ing. Špunda Jan
Ing. Jan Špunda
vedoucí oddělení Podpora internacionalizace pro výrazně inovativní MSP
jan.spunda@czechtrade.cz T: +420 224 907 580
M: +420 602 254 839