POWER ENGINEERING FOR INDUSTRY 2020

Agentura CzechTrade zve české firmy ke společné účasti na mezinárodním veletrhu Power Engineering for Industry 2020, který je nejvýznamnější mezinárodní výstavní akcí v oblasti energetiky na Ukrajině. Akce se koná pod patronátem Ministerstva energetiky a uhelného průmyslu.

Letos proběhne 18. ročník veletrhu. Minulého ročníku veletrhu se zúčastnilo 349 podniků z 24 zemí a výstavu navštívilo téměř deset tisíc odborníků. Více informací na https://www.iec-expo.com.ua/en/epeng-2020.html.

CzechTrade podporuje firmy při jejich pronikání na zahraniční trhy, a proto kromě vlastní realizace společné expozice, nabízí doprovodné služby, jakými jsou např. oslovení potenciálních partnerů a zjištění jejich zájem o spolupráci, osobní asistence během veletrhu, aktivní účast při jednáních s obchodními partnery a další. To vše za účelem nalezení nových obchodních kontaktů a zvýšení šancí klienta na úspěšný export.

PROČ BYSTE SE MĚLI PREZENTOVAT PRÁVĚ NA VELETRHU POWER ENGINEERING FOR INDUSTRY 2020?

 • V návaznosti na podepsání Ukrajinou asociační dohody s EU postupně probíhá liberalizace místního energetického sektoru s cílem narovnání cen pro průmyslové zákazníky a komunální sektor, odbourání různých dotací, což způsobuje růst cen energií a zároveň růst poptávky po systémových řešeních v oblasti řízení obchodu s elektřinou, vedení statistiky, energoauditu, úsporných technologiích, zařízení na obnovitelné zdroje apod.
 • V srpnu 2017 byla schválena energetická strategie Ukrajiny do roku 2035. Plánuje se dvojnásobně snížit energetickou náročnost ukrajinského hospodářství (je cca 3krát energeticky náročnější, než je průměr EU) a významně navýšit podíl obnovitelných zdrojů energií na celkové energetické výrobě.  
 • Integrace ukrajinské přenosové soustavy s kontinentální evropskou sítí ENTSO-E se plánuje do roku 2025.
 • V rámci zákona O trhu s elektrickou energií platí zelený tarif, stát se zavazuje vykupovat celý objem elektřiny dle zeleného tarifu do r. 2030.

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE

 • Elektrotechnické zařízení (generátory, transformátory, zařízení vysokého a nízkého napětí, systémy uzemnění, napájecí zdroje)
 • Systémy elektrického vedení, kabely, dráty
 • Průmyslové osvětlení
 • Energetické zařízení (kotle, turbíny, výměníky, hořáky, armatury, izolace)
 • Automatizace energetických systémů, měřící přístroje
 • Systémy technické ochrany dat, kyberbezpečnost

ČESKÝM FIRMÁM NABÍZÍME KOMPLEXNÍ SERVIS PŘÍPRAVY A REALIZACE OSOBNÍ ÚČASTI NEBO KATALOGOVÉ PREZENTACE VE SPOLEČNÉ EXPOZICI S ŘADOU DOPROVODNÝCH ASISTENČNÍCH SLUŽEB

OSOBNÍ ÚČAST

 • Prezentace Vaší společnosti na českém stánku.
 • Základní vybavení na stánku: prezentační pult, stojánek na katalogy, jednací stůl + 3 židle, společný úložný prostor.
 • Zápis do katalogu účastníků veletrhu a průkaz ke vstupu na výstavu.
 • Marketingová kampaň před výstavou: vytipování a pozvání relevantních obchodních partnerů, propagace akce na internetových stránkách ukrajinské kanceláře CzechTrade.
 • Osobní asistence během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních s Vašimi obchodními partnery.
 • Zpracování a předání výsledné zprávy, doporučení dalšího postupu.
 • Cena: 38 000,- Kč + DPH

KATALOGOVÁ ÚČAST

 • Marketingová kampaň před výstavou: vytipování a pozvání relevantních obchodních partnerů, propagace akce na internetových stránkách kanceláře CzechTrade v Kyjevě.
 • Zápis do katalogu účastníků veletrhu.
 • Prezentace firmy prostřednictvím zástupců CzechTrade Kyjev formou katalogů/prezentačních materiálů, ceníků, informací o firmě a produktech.
 • Zástupce CzechTrade zastupuje firmu v průběhu veletrhu, sbírá obchodní kontakty a poptávky, vede jednání s návštěvníky stánku jménem firmy.
 • Cena: 10 000,- Kč + DPH

Podrobnosti ke společné prezentaci na veletrhu Power Engineering for Industry 2020 najdete v přiložené pozvánce.
Rádi zodpovíme veškeré vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti veletrhu pro váš výrobek/službu nebo poradíme, jak se nejlépe na veletrh připravit.
Přihlášku, prosíme, zašlete gestorovi akce do 30. 9. 2020.

Termín: 10. 11. 2020 - 12. 11. 2020
Druh akce: Veletrh
Místo konání: Kyjev, Ukrajina
Oborová specializace: Elektronika a elektrotechnika
Energetika
Teritoriální zaměření: Ukrajina
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Hlaste se

Organizační garant

Ing. Zmrzlík Marek
Ing. Marek Zmrzlík
Exportní konzultant - senior
marek.zmrzlik@czechtrade.cz T: +420 224 907 539
M: +420 725 818 461

Odborný garant

CzechTrade Kyjev

Antonenko Oksana
Oksana Antonenko
Vedoucí zahraniční kanceláře