Praktické dopady Brexitu

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Generálním ředitelstvím cel ČR a Zastoupením Evropské komise v České republice srdečně zvou na seminář Praktické dopady Brexitu, který proběhne dne 17. 12. 2018, od 13.00 hod. v budově MPO, Politických vězňů 20.

Cílem semináře je informovat o stavu vyjednávání mezi EU a Spojeným královstvím a připravit české podnikatelské subjekty i na situaci, kdy by došlo k Brexitu bez sjednané výstupové dohody. Ke změně vzájemných obchodních vztahů mezi ČR a Spojeným královstvím by v tom případě došlo bez dvouletého přechodného období a vzájemný obchod by nemohl využívat žádných preferenčních pravidel.

Program semináře:

Úvodní slovo: Aktuální situace v procesu vyjednávání přístupové dohody
Josef Hupperetz, Evropská komise, Pracovní skupina pro přípravu a vyjednávání podle čl. 50 Lisabonské smlouvy, expert na oblast obchodu a zdanění.

Přípravy na Brexit v oblasti obchodu a zdanění
Předpokládané dopady Brexitu v oblasti cel, nepřímého zdanění, dovozních a vývozních licencí, preferenčních pravidel původu, daně z přidané hodnoty a práv duševního vlastnictví.

Řádné ukončení celních procedur ke konci přechodného období (v případě podpisu Výstupové dohody).

Otázky a komentáře

Celní řízení po vystoupení Velké Británie z EU
plk. Mgr. Lubomír Doskočil, Generální ředitelství cel, vedoucí oddělení Původu zboží, celní hodnoty a celní nomenklatury

Mgr. Richard Vesecký, Generální ředitelství cel, metodik celního řízení
Důsledky v případě vystoupení Spojeného království z EU bez dohody. Základní povinnosti, které vzniknout hospodářským subjektům z celního pohledu.

Obchodní modely EU a úprava možných budoucích vztahů s EU (Jozef Hupperetz)

Dotazy bude možné klást jak přímo, tak on-line prostřednictvím aplikace Sli.do

Po ukončení semináře zůstanou k dispozici zástupci EK a GŘC, aby zodpověděli případné konkrétní dotazy specifické pro jednotlivé společnosti.

Seminář bude probíhat v českém a anglickém jazyce, tlumočení bude zajištěno.
Na začátku semináře bude k dispozici malé občerstvení.

Na seminář je možné přihlásit se do 13. 12. 2018 prostřednictvím emailu: polnicka@mpo.cz. Stačí zaslat své jméno a jméno společnosti či organizace, kterou zastupujete.

Datum konání: 17. 12. 2018
Druh akce: Akce bez účasti CzechTrade
Místo konání: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Politických vězňů 20, Praha 1, Česká republika
Oborová specializace:
Teritoriální zaměření:

Organizační garant

Ing. Polnická Patricie
Ing. Patricie Polnická
polnicka@mpo.cz T: +420224852884