REHACARE 2022 NOVUMM KET 2022/035K

REHACARE 2022 je světově nejvýznamnějším veletrhem v oblasti rehabilitace, pečovatelství a zdravotní péče. Jedná se o komplexní přehlídku pomůcek a služeb pro každý handicap, od pomůcek pro mobilitu i zvládání každodenního života, pomůcek pro poskytování péče doma i ve zdravotnických zařízeních, komunikační techniku, bydlení, až po nápadů pro volný čas, cestování a sport. Veletrh je primárně určen odborné veřejnosti jako jsou zástupci firem, obchodníci, nákupčí a odborníci.

Veletrh podporuje následující produktové kategorie:

 • pomůcky pro zvládání každodenního života,
 • péče o tělo, výživa
 • komunikační technika,
 • mobilita,
 • bezbariérové bydlení,
 • pomůcky a služby pro pracovní činnost,
 • rehabilitační a zdravotnické pomůcky,
 • oblečení a ochranné vybavení,
 • volný čas a sport,
 • pomůcky pro děti,
 • cestování.

Více informací na: https://www.rehacare.de/

Akce byla zařazena mezi podporované veletrhy v rámci projektu NOVUMM KET spolufinancovaného z OP PIK.

 • na účast může firma čerpat podporu až do výše 90 000 Kč (povinná participace firmy je 50 % nákladů)
 • podpora je poskytována malým a středním českým podnikům (do 250 zaměstnanců) se sídlem, případně provozovnou mimo Prahu
 • účast na veletrhu je podpořena při účasti minimálně 5 firem, přičemž minimálně 3 musí vystavovat na společné expozici

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

 • účast na společném stánku agentury CzechTrade a dalších českých firem
 • pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje CzechTrade, výstavbu expozice si firma u společného realizátora hradí sama
 • využití společné propagace českého stánku, doprovodných akcí a zázemí s kuchyňkou
 • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

 • po naplnění společné expozice je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
 • firma zajistí fakturaci plochy, registrace a technických přípojek na CzechTrade, výstavbu expozice si realizuje sama
 • libovolné umístění a grafika stánku

Více informací o projektu NOVUMM KET včetně dokumentů ke stažení naleznete na webu agentury CzechTrade: https://www.czechtrade.cz/sluzby/programy-eu/oppik/novumm-ket 

Termín: 14. 9. 2022 - 17. 9. 2022
Druh akce: Veletrh NOVUMM KET
Místo konání: Düsseldorf, Německo
Oborová specializace: Zdravotnická technika
Teritoriální zaměření: Německo
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Hlaste se

Organizační garant

Mgr. Zegzulková Terezie
Mgr. Terezie Zegzulková
manažerka aktivity pro projekt "NOVUMM KET" financovaný z OP PIK
terezie.zegzulkova@czechtrade.cz T: +420 224 907 547
M: +420 725 962 123