RENEXPO Water & Energy 2017

Agentura CzechTrade zve české firmy ke společné účasti na prestižním mezinárodním veletrhu RENEXPO Water & Energy 2017.

Naším cílem je podpořit firmy v jejich pronikání na zahraniční trhy, proto kromě příprav společné expozice, nabízíme také sérii doprovodných služeb pro zvýšení šancí na úspěšný vývoz klienta. Patří sem např. oslovení srbských potenciálních partnerů s cílem podchytit jejich zájem o setkání na veletrhu, osobní asistence během veletrhu nebo aktivní účast při jednáních s vašimi obchodními partnery.

Mezinárodní veletrh využívání a úpravy vody a energetiky RENEXPO Water & Energy je významnou akcí svého oboru v Srbsku i  v regionu bývalé Jugoslávie. Jedná se o veletrh týkající se problematiky ochrany životního prostředí, elektrické energie, obnovitelných zdrojů energie a efektivní spotřeby energie. 

ZAMĚŘENÍ VELETRHU

Veletrh RENEXPO je tradiční mezinárodní výstava spojená s konferencí pro odborníky z oblasti energetiky, životního prostředí a využívání vody, na kterém své výrobky a služby prezentují stovky vystavovatelů, a který navštěvuje tisíce návštěvníků. Veletržní program zahrnuje mj. úpravu vod, energetickou účinnost, ochranu životního prostředí, ochranu přírody, využití přírodního bohatství a efektivní spotřebu energie.

Veletrh je tedy ideální platformou pro jednání o projektech v oblasti ochrany životního prostředí a malé energetiky.

Oblasti úpravy vod, obnovitelné energie a energetické účinnosti jsou v Srbsku velmi perspektivní obory. V souvislosti s postupným otevíráním přístupových kapitol, přijímáním standardů EU a čerpáním evropských fondů, se v Srbsku v těchto oborech očekávají a postupně připravují rozsáhlé investiční projekty. Zároveň se očekává realizace velkého množství malých projektů na lokální úrovni.

Pro české firmy z uvedených oborů se zde proto otevírají značné možnosti uplatnění. Srbská strana považuje české firmy v oblasti úpravy vody i energetiky za tradiční a také velmi perspektivní partnery. O dodávky zařízení a služeb českých firem z těchto odvětví je ze srbské strany značný zájem. 

Účast českých firem na veletrhu RENEXPO Water & Energy 2017 je jedním z důležitých kroků k nalezení nových srbských partnerů a  odběratelů a může významně přispět k usnadnění uplatnění českých výrobků a služeb v uvedených oborech na trhu Srbska a dalších zemí západního Balkánu. 

VELETRH PODPORUJE NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTOVÉ KATEGORIE

 • Ochrana životního prostředí
 • Ochrana přírody a využití přírodního bohatství
 • Využívání a ochrana vod
 • Ekologické inženýrství a stavitelství aj.
 • Čerpadla, filtry, potrubí apod.
 • Výroba elektřiny a tepla
 • Obnovitelné zdroje energie
 • Energetická efektivnost 

ČESKÝM FIRMÁM NABÍZÍME VÝHODNOU VARIANTU OSOBNÍ NEBO KATALOGOVÉ PREZENTACE S ŘADOU DOPROVODNÝCH ASISTENČNÍCH SLUŽEB 

OSOBNÍ ÚČAST VE SPOLEČNÉ EXPOZICI

 • Osobní účast po dobu trvání veletrhu.
 • Zveřejníme Váš profil na webových stránkách kanceláře CzechTrade v Bělehradu.
 • Provedeme e-mailovou akvizici potenciálních partnerů před veletrhem dle předem specifikované cílové skupiny se záměrem podchytit zájem místních firem (ale i firem ze sousedních států) o setkání s Vaši firmou v průběhu výstavy.
 • Poskytneme prostor pro vystavení modelů/vzorků produkce.
 • Zázemí stánku CzechTrade na veletrhu.
 • Stolek se 4 židlemi pro jednání pro každou firmu.
 • Umístění loga firmy na společném stánku.
 • Zajištění 2 ks vystavovatelských průkazů na firmu.
 • Osobní asistence během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních s Vašimi obchodními partnery.
 • Předání individuální závěrečné zprávy se seznamem kontaktních osob, které obdrželi pozvánku k jednáním s Vaši firmou na veletrhu, včetně shrnutí informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků po skončení veletrhu.
 • Logistická pomoc při výběru a zajištění Vašeho hotelu a transportu, atd.
 • CENA služby 59 000,- Kč + DPH. 

KATALOGOVÁ PREZENTACE

 • Oslovení potenciálních zájemců před veletrhem dle předem specifikované cílové skupiny se záměrem podchytit zájem místních firem o spolupráci.
 • Zveřejnění Vašeho profilu na webových stránkách zahraniční kanceláře CzechTrade v Bělehradě a propagačním leafletu, který pro akci připravíme.
 • Prezentace Vaší firmy prostřednictvím zástupců CzechTrade v Bělehradě na stánku CzechTrade – formou katalogů/prezentačních materiálů, ceníků, informací o firmě a produktech.
 • Umístění loga a plakátu firmy na společném stánku.
 • Po skončení veletrhu předání individuální závěrečné zprávy se seznamem kontaktních osob, které obdrželi pozvánku k jednáním s Vaši firmou na veletrhu, včetně informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků.
 • CENA služby 19 000,- Kč + DPH. 

Podrobnosti ke společné prezentaci na veletrhu RENEXPO 2017 najdete v přiložené pozvánce.
Rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti veletrhu pro váš výrobek/službu a poradíme, jak se nejlépe na veletrh připravit.
Přihlášku prosím zašlete gestorovi akce do 31. 3. 2017.

Termín: 25. 4. 2017 - 27. 4. 2017
Druh akce: Veletrh
Místo konání: Bělehrad, Srbsko
Oborová specializace: Energetika
Voda, odpady a životní prostředí
Teritoriální zaměření: Srbsko
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Ing. Kalina Pavel
Ing. Pavel Kalina
Exportní konzultant
pavel.kalina@czechtrade.cz T: +420 224 907 522
M: +420 724 941 744

Odborný garant

CzechTrade Bělehrad

JUDr. Čech Svatopluk
JUDr. Svatopluk Čech
Vedoucí zahraniční kanceláře