RÉTORIKA a sebeprezentace v praxi

Cílem semináře je probudit v každém jednotlivci vlastní potenciál k rozvoji osobní sebeprezentace, jejíž nedílnou součástí je i rétorika, která o člověku dotváří celkový dojem. 

Seminář je určen všem, kteří chtějí zdokonalit svůj veřejný projev, celkové vystupování a zároveň působit na své okolí co nejpřirozeněji. Ať už se jedná např. o:

- prezentaci nového produktu
- přednášku na mezinárodní konferenci
- moderování
- práci před kamerou
- poradu ve firmě
- prezentaci na veletrhu apod.

V průběhu školícího dne se pracuje s výukovými scripty a kamerou. Je tedy možná okamžitá zpětná vazba pro každého účastníka a záznam o dosaženém výsledku díky intenzivní práci. 

Seminář rétoriky a sebeprezentace je vždy podřízen aktuálním přáním a požadavkům proškolované skupiny a schopnostem účastníků.

Kód semináře: 3637
Termín: 22. 10. 2019
Druh akce: Odborný seminář
Místo konání: CzechTrade, Dittrichova 21, 12801 Praha 2, Česká republika
Doba konání: 10.00 - 16.30 hodin
Cena: 1 452 Kč (vč. DPH)
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Mgr. Dostálová Monika
Mgr. Monika Dostálová
Vedoucí Exportního vzdělávání
monika.dostalova@czechtrade.cz T: +420224907532
M: +420724945728
Marianne Ehrenthal
Pracuji nyní jako osobní kouč v rámci osobnostního a kariérního rozvoje, rétoriky a sebeprezentace. Při této práci denně čerpám z vlastních zkušeností a neustále se v tomto oboru vzdělávám a získávám nové podněty i ze zahraničí. Pracuji na doporučení a mými klienty jsou TV moderátoři, ředitelé společností, právníci, politici, lékaři. Práce s jednotlivcem je dlouhodobý proces pravidelných setkávání, kdy velmi pečlivou, propracovanou a intenzivní technikou docházíme s klientem k jeho úspěchu a vytouženému cíli.