Rétorika v praxi s Milenou Steinmasslovou

Seminář je určen manažerům i široké veřejnosti. Všem těm, kteří se chtějí zdokonalit v zásadách mluveného projevu a  získat tak zdravou suverenitu v komunikaci a sebeprezentaci. Každý účastník získá zpětnou vazbu, jak při řeči působí, zhodnotí, jak by působit chtěl a v rámci své profese měl.

1.  Obecná část

 • význam slova pro komunikaci
 • základní principy komunikace
 • práce s hlasem
 • dýchání
 • artikulace
 • příprava textu
 • práce s důrazem a frází
 • energie těla
 • řeč těla
 • tréma - odstraňování zlozvyků při komunikaci
 • rozdíl mezi normou a pocitem normy
 • osobnost a osobitost
 • zodpovědnost za vyřčené slovo

2. Praktická část

 • formulace klíčových praktických problémů jednotlivých účastníků - jazykové nešvary, prohřešky a individuální zpětná vazba
 • jak přesvědčit obchodního partnera, zaujmout, získat to, co potřebuji
 • zdravé sebevědomí při vystupování
 • jak sdělovat něco nepříjemného, kritického, stresujícího
 • co musí zvládnout každý úspěšný řečník - tréma, emoce vlastní i posluchačů
 • jak působím a jak chci při své profesi působit
 • zkultivování vlastního mluveného projevu
 • řeč těla
Kód semináře: 3542
Termín: 24. 10. 2018
Druh akce: Odborný seminář
Místo konání: CzechTrade, Dittrichova 21, 12801 Praha 2, Česká republika
Doba konání: 9:00 - 16:00
Cena: 1 210 Kč (vč. DPH)
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Mgr. Dostálová Monika
Mgr. Monika Dostálová
Vedoucí Exportního vzdělávání
monika.dostalova@czechtrade.cz T: +420224907532
M: +420724945728
Steinmasslová Milena
Milena Steinmasslová
Úspěšná česká herečka. Natočila několik desítek rolí v televizi i ve filmu. Učitelka herectví, dabérka a lektorka rétoriky. V současné době hraje např. v Divadle v Celetné a v Divadle Na zábradlí.