Řízení obchodu a rizik na světových trzích

Program semináře:

  • řízení marketingu na světových trzích
  • řízení obchodu na světových trzích
  • vyhodnocování a řízení rizik  zahraničních obchodních operací

Cílem semináře je naučit manažery správně chápat strategie dobývání nových trhů a současně dokázat eliminovat vyplývající hrozby.

V první části bude pozornost věnována správnému nastavení marketingových aktivit, zejména průzkumům významných světových teritorií a plánováním trhů.

Na to naváže procesní řízení zahraničního obchodu, které bude vycházet z taktiky přípravy obchodních plánů, řízení forecastů a obchodních pohledávek.

Třetí část přednášky bude věnována zvládnutí řízení strategických a operativních rizik vyplývajících z exportních aktivit, bude vysvětlena úloha obchodních a finančních manažerů, jejich kompetence a odpovědnosti s ohledem na exportní cíle, strategie a taktiku.

Kód semináře: 3473
Termín: 12. 12. 2017
Druh akce: Odborný seminář
Místo konání: CzechTrade, Dittrichova 21, Praha 2, Česká republika
Doba konání: 09:00 - 15:00
Cena: 0 Kč
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Mgr. Dostálová Monika
Mgr. Monika Dostálová
Vedoucí Exportního vzdělávání
monika.dostalova@czechtrade.cz T: +420224907532
M: +420724945728

Lektoři

Havlíček Karel
Karel Havlíček
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, je generálním ředitelem společnosti SINDAT, která řídí majetkové účasti skupiny výrobních a výzkumných podniků. Spolupracuje s akademickou a zaměstnavatelskou sférou, je děkanem Fakulty ekonomických studií VŠFS a předsedou Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.