Setkání s novými vedoucími zahraničních kanceláří CzechTrade v Ázerbájdžánu, Číně, Chile, Indii, Iránu, Jižní Koreji, Polsku - Hradec Králové

EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI V DANÝCH TERITORIÍCH

PROGRAM AKCE

15.10 – 15.40
Registrace

15:40 - 16:50
Úvodní slovo zástupce CzechTrade regionů Královéhradecký a Pardubický kraj, Mgr. Tomáš Tázlar, Mgr. Tereza Všetečková
Úvodní slovo zástupce Královehradeckého kraje, Bc. Tereza Nyklíčková
Představení novinek CzechTrade a podpory exportu
Představení vedoucích zahraničních kanceláří CzechTrade:

Ázerbájdžán/Gruzie (AZE/GEO) - Ing. Pavel Zelenka, MBA
Čína (CHN) - Mgr. Michal Dúbrava
Chile (CHL) - Ing. Jiří Jílek (video)
Indie (IND) - Ing. Luboš Ulč
Irán (IRN) - Ing. Neklan Coufal
Jižní Korea (KOR) - Ing. Hana Němcová (video)
Polsko (POL) - Ing. Ivo Šipl

- Potenciál exportu v jednotlivých teritoriích
- Aktuální projekty
- Specifika daných zemí v rámci exportu
- Preferované obory v daných teritoriích:
Potraviny, stavebnictví, letectví, smart technologie, sklo, textilní průmysl, zdravotní péče, farmacie, kosmetika, ochrana životního prostředí, green buildings, vodohospodářství, elektromobilita, hromadná doprava (silniční i kolejová – včetně zabezpečovací techniky), strojírenství a energetika, těžba (ropa, plyn, ale i nerosty a uhlí), nanotechnologie, lázeňství, obranný a bezpečnostní průmysl, obnovitelné zdroje.

16:50 – 18:00
Individuální konzultace a malé občerstvení

Ve spolupráci s Královéhradeckým krajem:


Hradec.png

Rádi bychom program co nejvíce přizpůsobili vašim potřebám, prosíme tedy o vyplnění následujících otázek (NENÍ POVINNÉ pro přihlášení na akci). Odpovědi prosím napište do části "Oblast zájmu anebo dotaz na lektora":

a) O které nabízené teritorium máte zájem?
b) O kterou službu v daném regionu máte zájem? Individuální služba; Účast na veletrhu; Podnikatelská mise, jiné…
c) Máte zkušenosti v oblasti spolupráce s vědeckými, výzkumnými, popř. vzdělávacími subjekty?
d) Čerpáte v rámci svých aktivit prostředky finanční podpory v oblasti Vědy & Výzkumu & Inovací?

Místo konání (mapa): https://mapy.cz/zakladni?x=15.8295250&y=50.2085182&z=17&source=firm&id=12768104

AKCE JE ZDARMA.

Kód semináře: 3630
Termín: 26. 9. 2019
Druh akce: Exportní fórum
Místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Regiocentrum, Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
Doba konání: 15.40 - 18.00 hodin
Cena: 0 Kč
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Mgr. Tomáš Tázlar
tomas.tazlar@czechtrade.cz T: +420 296 342 948