Setkání s novými vedoucími zahraničních kanceláří CzechTrade v Ázerbájdžánu, Číně, Chile, Indii, Iránu, Jižní Koreji, Polsku - Plzeň

EXPORTNÍ PŘÍLEŽITOSTI V DANÝCH TERITORIÍCH

PROGRAM AKCE

15:10 - 15:40
Registrace

15:40 - 16:50
Úvodní slovo zástupce CzechTrade regionů Plzeňský a Karlovarský kraj, Ing. Martina Malíková, Ing. Marta Šimlová
Úvodní slovo Vedoucí Odboru transferu a mluvního výzkumu, Mgr. Petra Krupková
Představení novinek CzechTrade a podpory exportu
Představení vedoucích zahraničních kanceláří CzechTrade:

Ázerbájdžán/Gruzie (AZE/GEO) - Ing. Pavel Zelenka, MBA
Čína (CHN) - Mgr. Michal Dúbrava
Chile (CHL) - Ing. Jiří Jílek (video)
Indie (IND) - Ing. Luboš Ulč
Irán (IRN) - Ing. Neklan Coufal
Jižní Korea (KOR) - Ing. Hana Němcová (video)
Polsko (POL) - Ing. Ivo Šipl

- Potenciál exportu v jednotlivých teritoriích
- Aktuální projekty
- Specifika daných zemí v rámci exportu
- Preferované obory v daných teritoriích:
Potraviny, stavebnictví, letectví, smart technologie, sklo, textilní průmysl, zdravotní péče, farmacie, kosmetika, ochrana životního prostředí, green buildings, vodohospodářství, elektromobilita, hromadná doprava (silniční i kolejová – včetně zabezpečovací techniky), strojírenství a energetika, těžba (ropa, plyn, ale i nerosty a uhlí), nanotechnologie, lázeňství, obranný a bezpečnostní průmysl, obnovitelné zdroje.

16:50 – 18:00
Individuální konzultace a malé občerstvení

Ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni a Vědeckotechnickým parkem Plzeň:

 loga Plzen 2.JPGLogolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Rádi bychom program co nejvíce přizpůsobili vašim potřebám, prosíme tedy o vyplnění následujících otázek (NENÍ POVINNÉ pro přihlášení na akci). Odpovědi prosím napište do části "Oblast zájmu anebo dotaz na lektora":

a) O které nabízené teritorium máte zájem?
b) O kterou službu v daném regionu máte zájem? Individuální služba; Účast na veletrhu; Podnikatelská mise, jiné…
c) Máte zkušenosti v oblasti spolupráce s vědeckými, výzkumnými, popř. vzdělávacími subjekty?
d) Čerpáte v rámci svých aktivit prostředky finanční podpory v oblasti Vědy & Výzkumu & Inovací?

Místo konání (mapa): https://mapy.cz/zakladni?x=13.3361454&y=49.7238079&z=17&source=firm&id=1893250

AKCE JE ZDARMA.

Kód semináře: 3632
Termín: 18. 9. 2019
Druh akce: Exportní fórum
Místo konání: Vědeckotechnický park Plzeň, místnost 2.66, Teslova 3, 301 00 Plzeň, Česká republika
Doba konání: 15.40 - 18.00 hodin
Cena: 0 Kč
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Martina Malíková
Regionální exportní konzultant
martina.malikova@czechtrade.cz T: +420 296 342 968