Slovenská kooperační burza v Bratislavě

Slovenská agentura pro rozvoj investic a obchodu pořádá

  • 19. září 2017 v Bratislavě Slovenskú kooperační burzu Bratislava 2017 a
  • 30. října 2017 v městě Košice Slovenskú kooperační burzu Košice 2017.

Slovenská kooperační burza je mezinárodní akce zaměřená na bilaterální rozhovory firem, na prezentaci subkontraktačních nabídek partnerství, tendrů, volných výrobních kapacit, požadavků na vytvoření společných podniků se zahraničními partnery a možnosti investic, zejména v oblasti automobilového průmyslu, strojírenství, energetiky, informačních a komunikačních technologií, logistiky, výskumu, vývoje a inovací. Od svého vzniku v roku 2007 přinesla možnost spojit obchodní a výrobní potenciál více jak 1500 firmám z 35 zemí světa.

Proč se zúčastnit?

Slovenská kooperační burza je každoročně největším a nejprestižnějším setkáním slovenských a zahraničních podnikatelů na Slovensku.

  • Setkání už 11 let nabízí unikátní možnost jednat s relevantními obchodními partnery v jeden den a na jednom místě.
  • Bilaterální rozhovory na základě individuálního předem naplánovaného harmonogramu.
  • Sourcing - příležitost pro slovenské firmy zapojit se do dodavatelského řetězce významné nadnárodní společnosti.
  • Atraktivní doprovodný program – v Bratislavě konference a panely, zaměrené na inovace, smart industry, v Košicích odborní konference a panely, zameřené na automobilový průmysl.
  • Nové kontakty, obchodní a investiční příležitosti doma i v zahraničí.
  • Přímá zpětná vazba, informace a individuální konzultace k vybraným teritoriím, projektům a financování.

Kde se registrovat?

Kontaktní osoba: Furjelová Miroslava; tel.č.: 00421 2 582 60 190.
Jednacím jazykem je angličtina. Poplatek za účast na setkání za jednoho účastníka je 80,- €. Každý další zástupce účastníka uhradí poplatek 60,- €. Počet svých zástupů vyznačí účastník v registračním formuláři při on-line registraci na akci.

Datum konání: 19. 9. 2017
Druh akce: Akce bez účasti CzechTrade
Místo konání: Bratislava, Slovensko
Oborová specializace: Software a ICT služby
Energetika
Strojírenství - výroba strojů a techniky
Služby
Automobilový průmysl
Teritoriální zaměření: Slovensko