SOFEX 2020 - NOVUMM 2020/059N

SOFEX JORDAN 2020

 • 13. ročník mezinárodního veletrhu se zaměřením na obranu a bezpečnost
 • výstaviště SOFEX Jordan Exhibition, Ammán, Jordánsko
 • konference k akci se koná 30. 3. 2020 a veletrh je v termínu 31. 3. – 2. 4. 2020 - http://sofexjordan.com/
 • SOFEX je speciální výstava a konference konaná na Blízkém východě a v severní Africe, v oblasti, která dováží 60 % světové bezpečnostní a vojenské obranné techniky. S důrazem na speciální operace sil, boje proti terorismu a vnitřní bezpečnost je SOFEX přední obrannou a bezpečnostní událostí na Středním východě
 • SOFEX 2020 byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OP PIK – program Marketing https://www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik/novumm (více informací + přihláška)
 • na veletrh je možné čerpat z projektu podporu až do výše 80 000 Kč, firma se participuje min. 30 % výdajů
 • podpora je poskytována malým a středním podnikům se sídlem v ČR mimo hl. m. Prahy, případně s provozovnou mimo Prahu
 • veletrh je podpořen při účasti minimálně 5 firem, z toho min. 3 na společné expozici.

 

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

 • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem, společné zázemí, pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje přímo CzechTrade jako podporu malým a středním podnikům (max. 80 000 Kč), výstavbu expozice si firma hradí sama
 • využití společné propagace českého stánku a zázemí s kuchyňkou
 • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

 • při splnění podmínky, že se 5 firem účastní společného stánku (viz výše), je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
 • je nutné si zajistit fakturaci plochy a dalších služeb ze strany veletržní správy přímo na CzechTrade, který je za firmu uhradí. Nelze však zasílat finanční prostředky přímo na účastníka po uhrazení plochy firmou!
 • umístění stánku si firma určí sama, stejně tak jeho vzhled, vše si zajišťuje přímo firma ať už u veletržní správy, tak u svého dodavatele

Kontakt a přihlášení: Ing. Jitka Jarošová - jitka.jarosova@czechtrade.cz, +420 224 907 538

Termín: 31. 3. 2020 - 2. 4. 2020
Druh akce: Veletrh NOVUMM
Místo konání: Ammán, Jordánsko
Oborová specializace: Obranný průmysl
Teritoriální zaměření: Jordánsko
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Hlaste se

Organizační garant

Ing. Jarošová Jitka
Ing. Jitka Jarošová
Manažerka aktivity pro projekt "NOVUMM" financovaný z OP PIK
jitka.jarosova@czechtrade.cz T: +420 224 907 538
M: +420 724 950 702