Spiel 2022 - 2022/059N

SPIEL 2022 je největší světový veřejný veletrh her a tím i Mekka pro všechny fanoušky deskových her.

Všichni vystavovatelé mohou své produkty také prodávat. To znamená, že SPIEL nabízí neuvěřitelnou příležitost prezentovat i malé, vysoce rizikové produkce a nabídnout je rovnou do oběhu spotřebitelům, zprostředkovatelům obchodu nebo velkému výrobci prostřednictvím licencování.

Prodejci na veletrhu SPIEL vysoce oceňují možnost získat úplný přehled o herním průmyslu a zároveň získat okamžitou zpětnou vazbu od spotřebitelů. Vystavovatelé považují SPIEL za vrchol roku a ideální příležitost pro uvedení novinek na trh.

Jako první konference, která se vrátila na výstaviště v Essenu po přestávce Covid, SPIEL 2021 nadchl vystavovatele i návštěvníky s 620 vystavovateli ze 41 zemí, 96 300 návštěvníky a více než 1 000 vydanými novými hrami navzdory mnoha omezením cestování.

Veletrh Spiel 2022 byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OP PIK – program Marketing https://www.czechtrade.cz/sluzby/programy-eu/oppik/novumm 

  • na veletrh je možné čerpat z projektu podporu až do výše 80 000 Kč, firma se participuje min. 50 % výdajů,
  • podpora je poskytována malým a středním podnikům se sídlem v ČR mimo hl. m. Prahy, případně s provozovnou mimo Prahu,
  • účast na veletrhu je podpořena při účasti minimálně 5 firem, z toho alespoň 3 firmy na společné expozici s agenturou CzechTrade.


Jsou dvě možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

  • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem, společné zázemí, pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje přímo CzechTrade jako podporu malým a středním podnikům (max. 80 000 Kč), výstavbu expozice si firma hradí sama – expozici staví společný dodavatel – ještě není vysoutěžený,
  • využití společné propagace českého stánku a zázemí s kuchyňkou,
  • jednotný vzhled expozice.

2) Samostatná účast s dotací

  • při splnění podmínky, že se 3 firmy účastní společného stánku (viz výše), je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích,
  • je nutné si zajistit fakturaci plochy a dalších služeb ze strany veletržní správy přímo na CzechTrade, který je za firmu uhradí. Nelze však zasílat finanční prostředky přímo na účastníka po uhrazení plochy firmou,
  • umístění stánku si firma určí sama, stejně tak jeho vzhled, vše si zajišťuje přímo firma ať už u veletržní správy, tak u svého dodavatele.

Rádi zodpovíme vaše dotazy týkající se podpory, forem prezentace, vhodnosti veletrhu pro váš výrobek/službu nebo poradíme, jak se nejlépe na veletrh připravit. V případě zájmu o účast zašlete přihlášku gestorce akce.

Termín: 6. 10. 2022 - 9. 10. 2022
Druh akce: Veletrh NOVUMM
Místo konání: Essen, Německo
Oborová specializace: Design
Teritoriální zaměření: Německo
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Ing. Pacáková Jaroslava
Ing. Jaroslava Pacáková
projektová manažerka pro projekt "NOVUMM" financovaný z OP PIK
jaroslava.pacakova@czechtrade.cz T: +420 224 907 545
M: +420 724 966 507