UDRŽITELNÝ DESIGN, inovativní materiály a jejich použití v souladu s principy cirkulární ekonomiky

Kladete si otázku jaké materiály jsou udržitelné? Chcete snížit stopu, kterou výroba vašich produktů zanechává na životním prostředí? Zajímají vás materiálové a technologické inovace, které mohou odpady přeměnit na hodnotné zdroje?

Nejprve stručně uvedeme základní rámec environmentálních dopadů výroby a následně na příkladech konkrétních inovativních materiálů a technologií poukáže me na možnosti, jak tyto dopady snižovat  za použití principů cirkulární ekonomiky.

Víme totiž, že cestu k úspěchu tvoří několik aspektů, ke kterým přirozeně patří správné načasování, dobře zvolený produkt, dobrá kalkulace cen a výroba. Významnou roli však hraje kvalita suroviny a jejich zpracování. Důkazů poukazujících na neudržitelnost současného přetíženého modelu neustále přibývá a není možné před nimi nadále zavírat oči. Seminář, zaměřený na udržitelnost a principy cirkulární ekonomiky tak představuje slibný koncept, který by z této situace mohl poskytnout východisko. Je určen především pro designéry, výrobce a další kreativce, jejichž zapojení do přechodu na cirkulární ekonomiku je zásadní, jelikož mohou velmi výrazně ovlivnit podobu produktů a tím zlepšit jejich internacionalizaci.

HARMONOGRAM

9:15 – 09:30          REGISTRACE

9:30 – 09:45          PŘIVÍTÁNÍ, představení CzechTrade

9:45 – 10:00          K čemu slouží MATERIÁLOVÉ KNIHOVNY, a jak Vám mohou pomoci?
Svět materiálů se neustále rozrůstá, jak se v něm ale orientovat? Dozvíte se proč vznikla mezinárodní síť materiálových knihoven matériO a jak Vám může pomoci ve Vašem podnikání.

10:00 – 11:30        INOVATIVNÍ MATERIÁLY a jejich použití pro cirkulární ekonomiku. Základní rámec environmentálních dopadů výroby. Následně na příkladech konkrétních inovativních materiálů a technologií ukážeme na možnosti, jak tyto dopady efektivně snižovat  za použití principů cirkulární ekonomiky.

11:30 – 11:45        COFFEE BREAK

11:45 – 12:30        PROHLÍDKA inovativních materiálů, prostor pro dotazyTato akce je připravena ve spolupráci se společností matériO Prague. Mezinárodní síť knihoven materiálů matériO působí od roku 2000, kdy byla založena jako nezávislé informační a vzdělávací centrum zaměřené na inovativní materiály. Pobočky, které v současnosti sídlí v Praze, Paříži, Bruselu, Šanghaji a Soulu sdílí rozsáhlé materiálové know-how v podobě online databáze s více než 8300 materiály. Pražská pobočka matériO Prague, kterou provozuje společnost Happy Materials s.r.o., se zaměřuje na výukovou činnost v oblasti inovativních materiálů, souvisejících technologií a slouží také jako platforma propojující kreativní obory s vědou, výzkumem a samotnými výrobci materiálů.

Seminář je financován z interního projektu agentury CzechTrade „Design pro konkurenceschopnost“, který využívá prostředky OP PIK, program podpory Marketing a je určen pouze pro malý nebo střední podnik (MSP) dle Přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, jehož činnost je prokazatelně spojena s výrobou a službami realizovanými mimo NUTS 2 Praha.

 OPPIK-cj-bar.jpg

 

 

 

Přihlášení na akci

Vyplňte, prosím, níže uvedený formulář a my Vás budeme kontaktovat. Rezervace je platná až po potvrzení pracovníkem agentury CzechTrade.

Termín: 2. 4. 2020, 9:15 - 12:30
Cena: 0 Kč

Objednatel

*
*
*
*
*
*
*
*

Kontaktní informace

*
*
*
*
*

Účastníci

*
*
*
*
*
Více o zpracování osobních údajů v agentuře CzechTrade se dozvíte zde.
Kód semináře: 3668
Termín: 2. 4. 2020
Druh akce: Odborný seminář
Místo konání: Centrum kreativních průmyslů a podnikání, Nad Ovčírnou 3685, budova U11 UTB, 76001 Zlín, Česká republika
Doba konání: 9:15 - 12:30
Cena: 0 Kč
Stav akce: Hlaste se

Organizační garant

PhDr. Šourková Dana
PhDr. Dana Šourková
Specialista exportního vzdělávání
dana.sourkova@czechtrade.cz T: +420224907529
M: +420601383460
Bc. Sedmerová Zuzana
Bc. Sedmerová Zuzana
Specialistka projektu Design pro konkurenceschopnost
Knotková Eliška
Eliška Knotková
Eliška vystudovala fashion design, pracovala jako designérka pro britskou značku obuvi Bourgeois Boheme a její zájem o inovativní materiály ji přivedl do matériO Prague, kde nyní pracuje jako konzultantka. Věnuje se především materiálům, které mají snížený environmentální dopad a pomáhá tak klientům hledat udržitelnější materiálová řešení pro jejich projekty.