Veletrh dotačních příležitostí

V jeden čas na jednom místě máte příležitost konzultovat své záměry či jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice.

Zástupci organizací administrujících příslušné dotační tituly na Vás budou připraveni u jednotlivých konzultačních stolků.

Díky našim partnerům můžete konzultovat OP PIK (API), IROP (CRR), OP Z (MPSV), OP ŽP (MŽP), Program rozvoje venkova (MZe), nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti (ÚP), národní dotace (MPO), programy agentury CzechInvest, CzechTrade, TA ČR, ČMZRB, komunitární programy (TC AV ČR), programy podporující česko-německou spolupráci ad.

Pro municipality poskytneme informace o programech podpory na regeneraci Brownfieldů financovaných ze státního rozpočtu i ze strukturálních fondů EU.

Seminář pořádá Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest spolu s dalšími partnery.

Nad akcí přijal záštitu člen Rady Karlovarského kraje pro Oblast regionálního rozvoje a informatiky Ing. ​Josef Janů.

Účast na semináři je bezplatná. Registrace na akci: https://www.czechinvest.org/cz/Homepage/Registrace/Veletrh-dotacnich-prilezitosti#registrace&utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=veletrh_dotacnich_prilezitosti_RKKV

 

 

Datum konání: 17. 9. 2019
Druh akce: Akce s účastí CzechTrade
Místo konání: Závodní 378/84, Karlovy Vary, Česká republika
Oborová specializace:
Teritoriální zaměření:

Organizační garant

Marta Šimlová
Regionální exportní konzultant
marta.simlova@czechtrade.cz T: +420 296 342 963