Veletrh dotačních příležitostí se zaměřením zejména na podnikání a průmysl

V jeden čas na jednom místě budete mít příležitost konzultovat své záměry nebo jen načerpat informace o dotačních titulech z nejžádanějších operačních programů a jiných zdrojů dotací v České republice.

Zástupci organizací, které administrují příslušné dotační tituly na Vás budou připraveni u jednotlivých konzultačních stolků.

Díky našim partnerům můžete konzultovat:
+      OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (API)
+      OP Zaměstnanost (MPSV)
+      OP Životní prostředí, program Nová zelená úsporám a program Dešťovka (SFŽP ČR)
+      Program rozvoje venkova (SZIF)
+      Integrovaný regionální operační program (CRR)
+      nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti (ÚP ČR)
+      možnosti podpory Jihočeské hospodářské komory
+      finanční nástroje pro podnikatele (ČMZRB)
+      možnosti přeshraniční spolupráce (Evropský region Dunaj-Vltava, RERA, ERASMUS+)
+      dotační možnosti místních akčních skupin (MAS)
+      program Jihočeské podnikatelské vouchery (JVTP)
+      programy na podporu podnikání agentury CzechInvest
+      programy GAMA, DELTA, EPSILON, ZÉTA, ÉTA a THÉTA Technologické agentury ČR
+      proexportní programy agentury CzechTrade a další

Účast na veletrhu je bezplatná a bez nutnosti registrace!

Datum konání: 25. 2. 2020
Druh akce: Akce s účastí CzechTrade
Místo konání: Clarion Congress Hotel České Budějovice, Pražská tř. 2306/14, České Budějovice, Česká republika
Oborová specializace: Služby
Teritoriální zaměření: Česká republika

Organizační garant

Martina Křiváčková, BBus.
martina.krivackova@czechtrade.cz T: +420 296 342 946