Veletrh EKOLOGIE 2017

Agentura CzechTrade zve české firmy ke společné účasti na prestižním mezinárodním veletrhu Ekologie 2017.
Naším cílem je podpořit firmy v jejich pronikání na zahraniční trhy, proto kromě příprav společné expozice, nabízíme také sérii doprovodných služeb pro zvýšení šancí na úspěšný vývoz klienta. Patří sem např. oslovení černohorských potenciálních partnerů s cílem podchytit jejich zájem o setkání na veletrhu, osobní asistence během veletrhu nebo aktivní účast při jednáních s vašimi obchodními partnery.

22. Veletrh Ekologie představuje významnou akci, na mezinárodní úrovni v oblasti ochrany životního prostředí v Černé Hoře, specializovanou na recyklační průmysl, nakládání s odpady, komunální techniky, ochranu přírody a přírodních zdrojů před znečištěním.

VYSTAVUJTE S CZECHTRADE

Černá Hora, jako první ekologický stát definován Ústavou, je plně odhodlána k dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí a zachování její bohaté biodiverzity. V návaznosti na tuto skutečnost, není překvapením, že se jeden z nejvýznamnějších veletrhu ekologie v regionu už tradičně a velice úspěšně organizuje v Budvě. V tomto směru, zahraniční zastoupení CzechTrade Podgorica připravuje prezentaci českých firem za účelem podpory českého exportu.

České firmy v rámci B2B jednání budou mít možnost setkat se s významnými představiteli veřejného a soukromého sektoru a navázat kontakty, jako základ další spolupráce. Rovněž budou mít možnost představit vlastní produkty, technologie a know-how v daném odvětví s možností prezentovat česká energetická řešení v oblasti solární energetiky, bioenergie, větrné energie, vodní energie, tepelné energetiky/biomasy, energie vyrobené z obnovitelných zdrojů, které jsou nutné k dosažení energetické bezpečnosti a udržitelného rozvoje. Souběžně se bude konat i 43. Veletrh potravin, 26. Veletrh turizmu - METUBES i 35. NAUTIC SHOW – Veletrh nautiky.

PROČ SE VELETRHU ZÚČASTNIT?

 • České firmy mohou využit komparativní výhodu, která zahrnuje vlastní zkušenosti přechodu na standardy EU a rovněž i dlouhou a úspěšnou tradici česko-černohorských ekonomických vztahů.
 • V rámci přístupových jednání do EU, Černohorská strana brzy bude otevírat 27. kapitolu, která se bude týkat životního prostředí. Dosažení normy kvality životního prostředí vyžaduje značné investice v následujících oblastech: zásobování pitnou vodou, čistění odpadních vod, nakládání s komunálním odpadem a nebezpečnými odpady, přizpůsobování a zlepšování průmyslových technik a technologií.
 • Veletrh je výborná příležitost pro české firmy, jako první krok pronikání na černohorský trh a navazování kontaktů s relevantními subjekty právě ve fázi plánování a přípravy projektů, aby se následně efektivněji mohly ucházet o jejích implementacích.
 • Českým firmám nabízíme asistenci při vstupu na černohorský trh a zprostředkování setkání s černohorskými subjekty a rozšíření povědomí černohorských firem o nabídce produktu a služeb českých firem v daném odvětví.
 • Veletrh představuje jednou z nejvýznamnějších akcí mezinárodního rozměru v regionu a z tohoto důvodu, české firmy mohou navázat kontakty nejen s černohorskými ale i se subjekty ze Srbska, Bosny a Hercegoviny, Albánie, Makedonie a Kosova. B2B jednání se účastní významní představitelé státních a soukromých subjektů.
 • Velké příležitosti především pro průmyslové využití v oblasti projektů – zejména v oblasti zásobování pitnou vodou, čistění odpadních vod, nakládání s komunálním odpadem, nebezpečnými odpady a v oblasti obnovitelných zdrojů energie.
 • Možnost zúčastnit se Česko-Černohorské smíšené komise na základě mezivládní dohody o ekonomické spolupráci. Předběžně se akce zúčastní z České republiky zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva Financí a Životního prostředí. Z Černohorské strany budou přítomní významný představitelé státních instituci, firem a nevládních organizací.
 • Připravit se na projekty, spojené s plnění EU standardů v dané a oblasti a zavíraní výše zmíněné 27. kapitoly přístupových jednání - velká podpora černohorské vlády projektům, které se týkají ochrany životního prostředí a obnovitelných zdrojů energie.

ČESKÝM FIRMÁM NABÍZÍME KOMPLEXNÍ SERVIS PŘÍPRAVY A REALIZACE OSOBNÍ ÚČASTI NEBO KATALOGOVÉ PREZENTACE S ŘADOU DOPROVODNÝCH ASISTENČNÍCH SLUŽEB

OSOBNÍ ÚČAST

 • Plocha v rámci společné expozice o celkovém rozměru 24 m²;
 • Základní vybavení stánku (prosklený infopult, jednací stůl, 6 židlí);
 • Společné zázemí (vybavená kuchyňka a sklad);
 • 2 vystavovatelské průkazy;
 • Stěny stánků budou využity k propagaci firmy a výrobků;
 • Asistenční služby CzechTrade (asistence při obchodních jednáních, překlad);
 • Samostatný zápis do veletržního katalogu.
 • CENA 62 000,- Kč / firma (bez DPH)

KATALOGOVÁ PREZENTACE

 • Prezentace katalogů Vaší firmy na veletrhu na stánku CzechTrade (firma je na stánku zastoupena ředitelem ZK CT Černá Hora).
 • Závěrečná zpráva o průběhu akce tzv. follow-up mapující aktuální příležitosti v teritoriu, získané kontakty a poptávky, včetně doporučujících kroků pro další činnost.
 • Samostatný zápis do veletržního katalogu.
 • CENA 8 000,- Kč / firma (bez DPH)

Podrobnosti ke společné prezentaci na veletrhu EKOLOGIE 2017 najdete v přiložené pozvánce.
Rádi zodpovíme veškeré vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti veletrhu pro váš výrobek/službu nebo poradíme, jak se nejlépe na veletrh připravit.
Přihlášku prosím zašlete gestorce akce.

Termín: 20. 4. 2017 - 23. 4. 2017
Druh akce: Veletrh
Místo konání: Budva, Černá Hora
Oborová specializace: Energetika
Voda, odpady a životní prostředí
Teritoriální zaměření: Černá Hora
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Mgr. Fibigrová Alice, MBA
Mgr. Alice Fibigrová, MBA
Exportní konzultant - senior
alice.fibigrova@czechtrade.cz T: +420 224 907 816
M: +420 601 380 645

Odborný garant

CzechTrade Podgorica

Gušmirovic Izudin
Izudin Gušmirovic
Vedoucí zahraniční kanceláře