WASMA 2017

Agentura CzechTrade zve české firmy ke společné účasti na prestižním mezinárodním veletrhu WASMA 2017.

Naším cílem je podpořit firmy v jejich pronikání na zahraniční trhy, proto kromě příprav společné expozice, nabízíme také sérii doprovodných služeb pro zvýšení šancí na úspěšný vývoz klienta. Patří sem např. oslovení ruských potenciálních partnerů s cílem podchytit jejich zájem o setkání na veletrhu, osobní asistence během veletrhu nebo aktivní účast při jednáních s vašimi obchodními partnery.

PROČ SE INVESTICE DO VÝSTAVY WASMA VYPLATÍ?

 • Veletrh WASMA se koná každoročně a letos se uskuteční již 14. ročník. Nabízí PRESTIŽNÍ EXPOZICI v oblasti čištění a přípravy vody, zpracování a likvidace odpadů
 • Akce, jež má mezinárodní rozměr, přináší vystavovatelům PŘÍMÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI a její oblíbenost potvrzuje solidní návštěvnost výhradně odborníků i zastoupení sektorových nákupčích

VELETRH SE ZAMĚŘUJE NA 2 OBLASTI:

 • RECYKLACE A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM, to znamená: Mechanická, biologická a termická likvidace odpadu, Zařízení pro likvidace a zpracovaní odpadu, Převoz a transport odpadu, Zařízení pro zpracování plastů a pryží, Sběr a likvidace železného šrotu a barevných kovů, Recyklace aut a Likvidace zdravotnického odpadu.
 • ÚPRAVA VODY, to znamená: Mechanické, chemické a biochemické čištění vody, Stroje a zařízení k čištění vody, Laboratorní a analytická technika, Rekonstrukce vodohospodářských objektů, Úprava a příprava pitné vody a Technologie úpravy odpadních vod v průmyslových objektech.
 • Akce je podporovaná MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU RUSKÉ FEDERACE a MINISTERSTVEM PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ A EKOLOGIE RUSKÉ FEDERACE.
 • Cílem je využít tuto VÝZNAMNOU OBOROVOU AKCI V RUSKU a ještě víc zviditelnit české firmy na trhu.
 • ODBORNÉ KONFERENCE přitahují návštěvníky typu decision-makers.
 • Veletrh WASMA navazuje na „Rok ekologie“, který je v roce 2017 vyhlášen v Ruské federace prezidentem Putinem.

ČESKÝM FIRMÁM NABÍZÍME KOMPLEXNÍ SERVIS PŘÍPRAVY A REALIZACE OSOBNÍ NEBO KATALOGOVÉ PREZENTACE S ŘADOU DOPROVODNÝCH ASISTENČNÍCH SLUŽEB

OSOBNÍ ÚČAST

 • Prezentace Vaší společnosti na českém společném stánku.
 • Stolek se 3 židlemi pro jednání, info pult, stojan na katalogy, společné zázemí.
 • Velmi dobré umístění českého společného stánku hned na hlavní „uličce“ veletrhu.
 • Možnost umístění loga a 1 většího plakátu/reklamy firmy na stěnovém panelu společného stánku (další panely dle možností).
 • Omezený prostor pro vystavení menšího počtu vzorků produkce (větší počet nebo rozměr exponátů pouze po dohodě s organizátory).
 • Informace na webu CzechTrade s pozvánkou k návštěvě společné expozice, společný stručný katalog.
 • Asistence během veletrhu a případná účast pracovníka CzechTrade při jednáních s Vašimi obchodními partnery (dle časových možností).
 • Poradenství ohledně logistických záležitostí a při výběru a zajištění Vašeho hotelu a dopravy na výstaviště.
 • 1 ks vystavovatelského průkazu na firmu. Osobní účast dalšího zástupce firmy je za poplatek ve výši 3.000 Kč (+ DPH), ten je určený na úhradu provozních nákladů. Z prostorových důvodů nedoporučujeme z jedné firmy více než 2 zástupce.
 • Základní občerstvení pro Vaše hosty na stánku (čaj, káva, nealko, voda).
 • Výstupem této služby pro Vaši firmu bude závěrečná zpráva společně se seznamem kontaktů, které místní firmy obdržely pozvánku na veletrh, včetně informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků.
 • CENA: 61 000,- Kč + DPH.

KATALOGOVÁ PREZENTACE

 • Prezentace firmy prostřednictvím zástupců CzechTrade Moskva formou Vašich katalogů/prezentačních materiálů, ceníků, informací o firmě a produktech.
 • Výstupem této služby pro Vaši firmu bude seznam získaných relevantních kontaktů včetně informací o akci a doporučení konkrétních návazných kroků.
 • CENA: 10 000,- Kč + DPH.

INDIVIDÁLNÍ SLUŽBY - VYHLEDÁNÍ A OSLOVENÍ KLIENTŮ

 • Navrhujeme doplnit akci individuální službou, např. individuální oslovování klientů s nabídkou spolupráce a pozvánkou na veletrh k jednání, organizace schůzek na stánku, speciální prezentace firmy atd. Standardně obsahuje vyhledání cca 15 firem z oboru, předání nabídky ke spolupráci a pozvánky k jednání na veletrhu nebo návrh na jednání v jeho průběhu, ověření zájmu o spolupráci a jednání během veletrhu.
 • Cena uvedené služby je smluvní, obvykle kolem 15.000 Kč + DPH. Bude stanovena podle dohody o rozsahu požadované asistenční služby.
 • Nad rámec výše uvedených standardních služeb je možné zajistit větší, případně oddělenou nebo samostatnou expozici, doplňkové metry, televizi či vystavení Vašich exponátů na stánku a další záležitosti dle Vašich přání. Toto je možné objednat po přesné specifikaci a dohodě s gestorem akce.

Podrobnosti ke společné prezentaci na veletrhu WASMA 2017 najdete v přiložené pozvánce.
Rádi zodpovíme veškeré vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti veletrhu pro váš výrobek/službu nebo poradíme, jak se nejlépe na veletrh připravit.
Přihlášku prosím zašlete gestorovi akce do 18. 8. 2017.

Termín: 17. 10. 2017 - 19. 10. 2017
Druh akce: Veletrh
Místo konání: Moskva, Rusko
Oborová specializace: Voda, odpady a životní prostředí
Teritoriální zaměření: Rusko
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Ing. Marčík Antonín
Ing. Antonín Marčík
Exportní konzultant
antonin.marcik@czechtrade.cz T: +420 224 907 805
M: +420 602 513 134

Odborný garant

CzechTrade Moskva

Ing. Mašata Jiří
Ing. Jiří Mašata
Ředitel regionálního centra
jiri.masata@czechtrade.cz T: +74999787642
M: +79057085999