WOODEX 2019 - NOVUMM 2019/033N

WOODEX 2019 je 16. ročník mezinárodního veletrhu se zaměřením na dřevozpracující průmysl. Mezi dominující zájmové sektory patří stroje na těžbu dřeva, zařízení a technologie pro dřevozpracující a nábytkářskou výrobu.

 

WOODEX 2019 byl zařazen mezi podporované akce v rámci projektu NOVUMM spolufinancovaného z OP PIK:

  • na účast může firma čerpat podporu až do výše 80.000 Kč (povinná participace firmy je 30 % nákladů)
  • podpora je poskytována malým a středním českým podnikům (do 250 zaměstnanců) se sídlem, případně provozovnou mimo hlavní město Prahu
  • účast na veletrhu je podpořena při účasti minimálně 5 firem, z toho alespoň 3 firmy na společné expozici s agenturou CzechTrade

2 možnosti prezentace:

1) Účast v rámci společné české expozice CzechTrade

  • účast na společném stánku CzechTrade a dalších českých firem; pronájem plochy, registraci a technické přípojky zajišťuje CzechTrade, výstavbu expozice si firma u společného realizátora hradí sama - Rapid, akciová společnost
  • využití společné propagace českého stánku, doprovodných akcí a zázemí s kuchyňkou
  • jednotný vzhled expozice

2) Samostatná účast s dotací

  • po naplnění společné expozice je možné podpořit samostatné vystavovatele na individuálních stáncích
  • firma zajistí fakturaci plochy, registrace a technických přípojek na CzechTrade, výstavbu expozice si realizuje sama
  • libovolné umístění a grafika stánku

Více informací o veletrhu najdete na http://www.woodexpo.ru/en-GB

 

Více informace o projektu Nové marketingové modely veletržních účastí včetně dokumentů ke stažení naleznete na webu CzechTrade - www.czechtrade.cz/programy-eu/oppik.

 

 

Termín: 3. 12. 2019 - 6. 12. 2019
Druh akce: Veletrh NOVUMM
Místo konání: Moskva, Rusko
Oborová specializace: Dřevařský a dřevozpracující
Teritoriální zaměření: Rusko
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Hlaste se

Organizační garant

Ing. Pacáková Jaroslava
Ing. Jaroslava Pacáková
Manažerka aktivity pro projekt "NOVUMM" financovaný z OP PIK
jaroslava.pacakova@czechtrade.cz T: +420 224 907 545
M: +420 724 966 507