CNR FOOD ISTANBUL 2018

Agentura CzechTrade a Ministerstvo zemědělství ČR zvou české firmy ke společné účasti na mezinárodním potravinářském veletrhu CNR FOOD ISTANBUL 2018.

CNR Food Istanbul je významnou událostí na poli potravinářského sektoru v Turecku. Jedná se o obnovenou značku veletrhů, které v Turecku probíhaly dlouhodobě. Loňský ročník navštívilo na 25.000 návštěvníků (z toho 3.874 zahraničních ze 104 zemí světa). Veletrh pak zabíral celé výstaviště CNR Expo Istanbul, tedy plochu 50.000 m2. Bližší statistiky jsou na stánkách veletrhu.

http://cnrfoodistanbul.com/index.aspx?ln=2

POTRAVINÁŘSTVÍ V TURECKU

Díky příznivým geografickým podmínkám je Turecko jednou z vedoucích zemí v oblasti zemědělství a potravinářství. Zemědělský a potravinářský průmysl v Turecku zaměstnává téměř 20% celkové pracovní síly a generuje 6.1 % tureckého HDP. Podíl sektoru na celkovém HDP neustále roste, od roku 2002 do roku 2016 vzrostl o 40%, a dosáhl tak v roce 2016 celkové částky 52.3 miliard USD. Silné stránky potravinářského průmyslu v Turecku jsou zejména velikost tureckého trhu a růst mladé složky populace, dále pak silný a dynamický soukromý sektor a již zmíněné příznivé geografické podmínky.

Turecký trh je obrovský, a nabízí proto mnoho obchodních příležitostí. Populace v Turecku se navíc každoročně rozrůstá přibližně o 750 000 obyvatel. Nyní se začíná přibližovat již 80 miliónům obyvatel, a dohání tak nejlidnatější zemi Evropské unie – Německo. Bojovat o trh s potravinami představuje obrovskou výzvu jak pro velké světové hráče, tak pro české výrobce. Poptávka po produktech potravinového sektoru totiž neustále roste a podle předpovědí by díky populačnímu rozvoji měla vzrůstat i nadále. Potravinářský trh v Turecku nepatří ve srovnání s evropskými trhy k přesycenému. Turci bohatnou, jsou vzdělanější a jejich spotřeba potravin výrazně roste. Těchto faktů si je řada českých firem vědoma a usilovně o turecký trh bojují.

ZDRAVÁ VÝŽIVA

Rozvoj populační je spojen rovněž s rozvojem a celkovým bohatnutím společnosti, vyšší vzdělaností, což s sebou nese také větší touhu po zdravém životním stylu a tedy i poptávku po „moderních potravinových produktech“, tzv. „ready to eat“. Navyšuje se poptávka po biopotravinách, snídaňových cereáliích, cereálních snacků, doplňcích stravy, kojenecké a dětské výživě, dietních potravinách.

Doposud je ovšem povědomí o zdravé výživě a její konzumace stále poměrně nízké. Pro mnoho tureckých spotřebitelů představuje pojem zdravá výživa nedostupný luxus. Cílová skupina jsou proto zatím vzdělanější městští spotřebitelé s vyšším příjmem. Ve velkých městech vznikají obchody se zdravou výživou, nabídka produktů je však prozatím velmi omezená.

Jak již ovšem bylo zmíněno, díky růstu turecké střední třídy bude podle všeho významně růst i sektor zdravé výživy díky měnícím se vzorcům spotřebitelského chování. Současná omezená nabídka tak představuje jedinečnou příležitost pro vstup nových subjektů na turecký trh. Jedná se zejména o producenty bio potravin, zdravých snídaňových a svačinových produktů jako cereálie, müsli tyčinky atd., ale i například o kojeneckou výživu.

ČESKÝM FIRMÁM NABÍZÍME KOMPLEXNÍ SERVIS PŘÍPRAVY A REALIZACE OSOBNÍ ÚČASTI NEBO KATALOGOVÉ PREZENTACE VE SPOLEČNÉ EXPOZICI S ŘADOU DOPROVODNÝCH ASISTENČNÍCH SLUŽEB

OSOBNÍ ÚČAST V RÁMCI PROJEKTU PROPED:

 • Plocha v rámci společné expozice (6m2/firma + společné zázemí)
 • Plocha obsahuje standardní vybavení:
 • pro každého účastníka: info pult, stůl + židličky
 • společné vybavení: TV pro přehrávání prezentací, kuchyňku s potřebným vybavením: lednice, rychlovarná konvice apod.
 • Stěny stánků budou k využití k propagaci firmy a výrobků (plakáty, bannery)
 • Zařazení do katalogu vystavovatelů (podmínkou je včasné přihlášení)

V RÁMCI DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB CZECHTRADE:

 • Vytvoření infobrožury o českých účastnících v angličtině a turečtině
 • Brožura bude k dostání v tištěné podobě na stánku a poslouží k akvizici tureckých partnerů na Českou expozici
 • Aktivní telefonická akvizice místních partnerů za účelem domluvení schůzek na veletrhu
 • Zviditelnění v rámci marketingových aktivit veletrhu
 • Ve spolupráci s veletržní správou předpokládáme umístit banner u hlavního vstupu
 • Veletržní správa má aktivně šířit informace o českých účastnících veletrhu skrze své kanály a místní asociace
 • Zajištění hostesek k propagaci stánku během veletrhu + distribuci občerstvení
 • Osobní asistenci během veletrhu a aktivní účast pracovníků CzechTrade při jednáních s Vašimi obchodními partnery (možnost využití tureckého asistenta mluvícího anglicky)
 • Cena: 18.000,- Kč + DPH

KATALOGOVÁ ÚČAST NA VELETRHU

 • Prezentace firmy prostřednictvím ředitele zastoupení v Istanbulu - formou katalogů/prezentačních materiálů (v případě možnost i vystavení vzorků), ceníků, informací o firmě a produktech (nutné předem probrat vzhledem k problematickému celnímu řízení)
 • Zařazení společnosti do infobrožury, která bude před veletrhem emailově rozeslána na turecké partnery
 • CENA: 12.000,- Kč + DPH

Podrobnosti ke společné prezentaci na veletrhu CNR FOOD ISTANBUL 2018 najdete v přiložené pozvánce.
Rádi zodpovíme veškeré vaše dotazy týkající se forem prezentace, doprovodných služeb, vhodnosti veletrhu pro váš výrobek/službu nebo poradíme, jak se nejlépe na veletrh připravit.
Přihlášku prosím zašlete gestorovi akce do 1. 7. 2018.

Termín: 5. 9. 2018 - 8. 9. 2018
Druh akce: Veletrh
Místo konání: Istanbul, Turecko
Oborová specializace: Potravinářský průmysl
Teritoriální zaměření: Turecko
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Hlaste se

Organizační garant

Mgr. Jesenská Zuzana
Mgr. Zuzana Jesenská
Exportní konzultant
zuzana.jesenska@czechtrade.cz T: +420 224 907 566
M: +420 702 213 109

Odborný garant

CzechTrade Istanbul

Mgr. Polách Vladislav
Mgr. Vladislav Polách
Vedoucí zahraniční kanceláře
vladislav.polach@czechtrade.cz T: +902122199847
M: +905457910411