Zahraniční spolupráce v aplikovaném výzkumu a vývoji a ochrana know-how

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturami CzechTrade a CzechInvest Vás zve na první z cyklu seminářů Technologie 4.0 – příležitosti a výzvy zahraniční spolupráce.

Program semináře:
(Prezence 12.30 - 13.00 hodin)

  1. Výhody a nevýhody sdílení výsledků výzkumu se zahraničními partnery
    lektor: doc. Ing. Martin Hromada PhD., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

  2. Duševní a průmyslové vlastnictví: jejich význam, využití a ochrana v moderním výzkumu, vývoji a inovacích
    lektor: Ing. Václav Suchý, CSc., Technologické centrum Akademie věd ČR

  3. Koncepční přístupy k ochraně informací
    lektor: Mgr. Alex Ivančo, Ph.D., Odbor evropského a mezinárodního práva, MPO

Cíl semináře:
Upozornit české společnosti na aktuální rizika, která se mohou objevit při jejich spolupráci se zahraničními partnery, zejména v souvislosti s kapitálovým vstupem zahraničních investorů do českých podniků, ochranou práv duševního vlastnictví a unikátního know-how, nebezpečí transferu technologií.

Registrace přes online přihlášku, prosíme, do 16. 2. 18.

Následovat budou semináře o významném kapitálovém vstupu ze zahraničí a kybernetické bezpečnosti.

Kód semináře: 3511
Termín: 19. 2. 2018
Druh akce: Odborný seminář
Místo konání: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 11015 Praha 1, Česká republika
Doba konání: 13.00 - 16.00
Cena: 0 Kč
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Ing. Polnická Patricie
Ing. Patricie Polnická
polnicka@mpo.cz T: +420224852884