Mise podnikatelů v sektoru jaderné energetiky do Francie

Agentura CzechTrade, GIFEN, EDF a CPIA zvou české firmy ke společné účasti na podnikatelskou misi výrobců a dodavatelů technologií v sektoru jaderné energetiky. Společně navštívíme konkrétní podniky, kde se uskuteční prezentace a dvoustranná jednání.

Společně navštívíme konkrétní subjekty působící v oblasti dodávek technologií z různých oborů pro elektrárny a budou se konat dvoustranná jednání.

Cílem akce je pomoci českým firmám navázat nové obchodní kontakty s francouzskými firmami, nejen pro projekty ve Francii, a získat aktuální informací z teritoria.

Proč byste se měli účastnit právě této mise?

 • Francie je obecně světovou velmocí v oblasti jaderné energetiky.
 • Ve Francii se rozvíjí stavba nových EPR reaktorů, které jsou součástí nového plánu vlády.
 • Výrazně se investuje do oprav a znovu zprovoznění dosavadního jaderného parku.
 • Přechod na nízko uhlíkovou energii posiluje zahraniční investice v oblasti výroby baterií, což je pro Francii priorita.
 • Vzájemné posilování vazeb mezi oběma státy pomůže integrovat české firmy do dodavatelských řetězců v rámci mnohých projektů společnosti EDF.

Program mise

 • Pondělí 19. 6. 2023: Příjezd od Belfort v odpoledních či večerních hodinách. Networking při společné večeři.
 • Úterý 20. 6. 2023: Konference o energetickém vývoji v obou zemích a jejich spolupráce. B2B jednání českých a francouzských firem.
 • Středa 21. 6. 2023: Skupinová exkurze.

Co nabízíme českým firmám?

 • Zahraniční kancelář CzechTrade Francie organizačně zajišťuje celou akci, komunikuje s francouzskými partnery akce a českým účastníkům bude aktivně asistovat při jednáních během mise.
 • V ceně není zahrnuta doprava a ubytování. Celá akce proběhne ve městě Belfort.
 • Mise se mohou zúčastnit až 2 zástupci z jedné firmy.
 • Cena je 9000 Kč bez DPH.

Přihlašování na akci bylo ukončeno.

Termín:

19. 6. 2023 - 21. 6. 2023

Druh akce:

Prezentace firem

Místo konání:

Belfort, Francie

Oborová specializace:

Energetika

Teritoriální zaměření:

Francie

Cena:

Kontaktujte organizačního garanta akce

Stav akce:

Akce již proběhla

Přidat do kalendáře:

Kontakty

Organizační garant

Mgr. Paříková Martina
Mgr. Martina Paříková vedoucí zahraniční kanceláře

Odborný garant

Ing. Smetana Jakub

CzechTrade Francie

Ing. Jakub Smetana vedoucí zahraniční kanceláře