Mise podnikatelů z vodohospodářství na Ukrajinu 2024

 

Agentura CzechTrade a Velvyslanectví ČR v Kyjevě pořádají misi pro české firmy, které podnikají v oboru vodohospodářství na Ukrajinu. Finanční podporu na akci poskytuje projekt ekonomické diplomacie.

 

Vodohospodářství na Ukrajině

 • Ve většině ukrajinských obcí fungují zastaralé vodovodní sítě, které byly postaveny před 40-60 lety, a rovněž tak i systémy čištění odpadních vod.
 • Kvůli útoků se situace v zemi zhoršila, objekty vodního hospodářství jsou poškozené, dochází k haváriím potrubí, někteří obyvatelé nemají stálý přístup k pitné vodě z vodovodu.
 • Seznámíte se se stavem vodovodů a ČOV, urbanistickými specifiky vodního hospodářství, kdy některé kraje řeší napojení na nové vodní zdroje, což vyžaduje přestavbu vodovodních sítí a systému úpravy vody.
 • Navíc i vnitrostátní migrace přetěžuje dosavadní síť rozvodů pitné i odpadní vody. Řešení je v modernizaci stávajícího zařízení i ve výstavbě nových objektů.

 

Proč byste se měli účastnit právě této mise?

 • Segment komunálního vodního hospodářství skýtá velký potenciál pro uplatnění technologií a zařízení od českých podniků.
 • Navázání obchodních a osobních kontaktů s ukrajinskými podniky, působících v oblasti dodávek, výstavby, údržby a servisu vodohospodářských objektů.
 • Přímo na Ukrajině nabídnete technická řešení a s ukrajinskými podniky projednáte možnosti spolupráce.
 • Seznámení s aktuálními projekty v segmentu dodávek pitné vody a čištění odpadních vod v různých regionech Ukrajiny, jejich místním specifikem, problémy a možnostmi financování.


 

Oborové zaměření mise

 • Technologie a zařízení pro úpravu vody, čištění odpadních vod.
 • Technologie a zařízení pro údržbu systému vodovodů, kanalizačních sítí, jejich inspekce, monitorování a opravy s použitím bezvýkopových technologií.

 

Co CzechTrade nabízí českým firmám, které se účastní?

 • Zahraniční kancelář CzechTrade Ukrajina zajišťuje veškerou organizaci akce, administraci, logistiku.
 • Vytipuje a kontaktuje ukrajinské firmy a municipality vhodné pro jednání s českými účastníky, a to jak pro prezentaci, tak i pro individuální jednání.
 • Pracovníci CzechTrade vám budou osobně nápomocní při jednáních s obchodními partnery, stejně tak při výběru ubytování.Cena za osobní účast

 • Cena zahrnuje organizaci mise, zajištění přepravy po území Ukrajiny, asistenční služby v průběhu mise.
 • Cena nezahrnuje dopravu z ČR na Ukrajinu a ubytování.
 • Z důvodu poskytnutí maximálního prostoru pro kvalitní prezentaci jednotlivých účastníků je počet přihlášených firem limitován na 10 osob, a to od jedné firmy maximálně 2 osoby.
 • Cena při účasti jedné osoby je 15 000 Kč bez DPH. Druhý účastník z téže firmy platí 10 000 Kč bez DPH.

 

Gestoři akce rádi zodpoví veškeré vaše dotazy týkající se programu, detailů ukrajinských firem, forem prezentace, doprovodných služeb nebo poradíme, jak se nejlépe na akci připravit.

V případě, že máte zájem účastnit se akce, hlaste se do 26.8.2024.

Termín:

14. 9. 2024 - 20. 9. 2024

Druh akce:

Prezentace firem

Místo konání:

Lvov, Ukrajina

Oborová specializace:

Voda, odpady a životní prostředí

Teritoriální zaměření:

Ukrajina

Cena:

Kontaktujte organizačního garanta akce

Stav akce:

Hlaste se

Přidat do kalendáře:

Kontakty

Organizační garant

Bc. Buchtyar Petr
Bc. Petr Buchtyar exportní konzultant

Odborný garant

Antonenko Oksana

CzechTrade Ukrajina - Kyjev

Oksana Antonenko ředitelka zahraniční kanceláře

Soubory ke stažení