Zdravotnictví, potraviny, plasty
Zdravotnická technika, chemický a farmaceutický průmysl + biotechnologie, potravinářský průmysl, plasty a pryž
Elektro, ICT, dopravní a manipulační zařízení
Elektronika a elektrotechnika, software a ICT služby, automobilový průmysl, dopravní prostředky ostatní, manipulační prostředky a zařízení; komunální a manipulační technika, letecký průmysl, zbraně a munice
Energetika, zdroje, životní prostředí
Energetika + Obnovitelné zdroje, voda, odpady a životní prostředí, nerostné suroviny a polotovary
Stavebnictví, spotřební zboží a služby
Stavebnictví a stavební materiály, nábytkářský průmysl, papírenský průmysl, polygrafie, dřevařský a dřevozpracující, zemědělství a lesnictví, užitkové sklo, bižuterie a drobné zboží, textilní, oděvní a kožedělný průmysl, služby
Strojírenství a kovovýroba
Strojírenství - výroba strojů, obráběné komponenty a konstrukce z kovů, investiční celky, slévárenství a kovárenství, hutní výroba

Zdravotnictví, potraviny, plasty

PhDr. Dohnalová Adriana
PhDr. Adriana Dohnalová
exportní konzultant - senior
adriana.dohnalova@czechtrade.cz
T: +420 224 907 544
M: +420 724 966 504


Poštovní adresa
CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení zdravotnictví, potravin a plastů

Štěpánská 15
Praha
120 00

Mgr. Jesenská Zuzana
Mgr. Zuzana Jesenská
exportní konzultant
zuzana.jesenska@czechtrade.cz
T: +420 224 907 566
M: +420 702 213 109


Poštovní adresa
CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení zdravotnictví, potravin a plastů

Štěpánská 15
Praha
120 00

Ing. Trnková Jana
Ing. Jana Trnková
exportní konzultant
jana.trnkova@czechtrade.cz
T: +420 224 907 583
M: +420 702 213 099


Poštovní adresa
CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení zdravotnictví, potravin a plastů

Štěpánská 15
Praha
120 00

Puchinger Ondřej, BSBA
Ondřej Puchinger, BSBA
exportní konzultant
ondrej.puchinger@czechtrade.cz
T: +420 224 907 551
M: +420 724 941 744


Poštovní adresa
CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení zdravotnictví, potravin a plastů

Štěpánská 15
Praha
120 00