Zdravotnictví, potraviny, plasty
Zdravotnická technika, chemický a farmaceutický průmysl + biotechnologie, potravinářský průmysl, plasty a pryž
Elektro, ICT, dopravní a manipulační zařízení
Elektronika a elektrotechnika, software a ICT služby, automobilový průmysl, dopravní prostředky ostatní, manipulační prostředky a zařízení; komunální a manipulační technika, letecký průmysl, zbraně a munice
Energetika, zdroje, životní prostředí
Energetika + Obnovitelné zdroje, voda, odpady a životní prostředí, nerostné suroviny a polotovary
Stavebnictví, spotřební zboží a služby
Stavebnictví a stavební materiály, nábytkářský průmysl, papírenský průmysl, polygrafie, dřevařský a dřevozpracující, zemědělství a lesnictví, užitkové sklo, bižuterie a drobné zboží, textilní, oděvní a kožedělný průmysl, služby
Strojírenství a kovovýroba
Strojírenství - výroba strojů, obráběné komponenty a konstrukce z kovů, investiční celky, slévárenství a kovárenství, hutní výroba

Ing. Zmrzlík Marek
Ing. Marek Zmrzlík
Exportní konzultant - senior
marek.zmrzlik@czechtrade.cz
T: +420 224 907 539
M: +420 725 818 461


Poštovní adresa
CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení elektro, ICT, dopravních a manipulačních zařízení

Dittrichova 21
Praha 2
128 01

Mgr. Bc Rygl Kryštof
Mgr. Bc Kryštof Rygl
Exportní konzultant
krystof.rygl@czechtrade.cz
T: +420 224 907 584
M: +420 724 766 565


Poštovní adresa
CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení elektro, ICT, dopravních a manipulačních zařízení

Dittrichova 21
Praha 2
128 01

Mgr. Bokeria Levan
Mgr. Levan Bokeria
Exportní konzultant
levan.bokeria@czechtrade.cz
T: +420 224 907 540
M: +420 702 259 412


Poštovní adresa
CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení elektro, ICT, dopravních a manipulačních zařízení

Dittrichova 21
Praha 2
128 01

Mgr. Medviď Silvestr
Mgr. Silvestr Medviď
Exportní konzulzant
silvestr.medvid@czechtrade.cz
T: +420 224 907 516
M: +420 602 285 806


Poštovní adresa
CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení elektro, ICT, dopravních a manipulačních zařízení

Dittrichova 21
Praha 2
128 01