Zdravotnictví, potraviny, plasty
Zdravotnická technika, chemický a farmaceutický průmysl + biotechnologie, potravinářský průmysl, plasty a pryž
Elektro, ICT, dopravní a manipulační zařízení
Elektronika a elektrotechnika, software a ICT služby, automobilový průmysl, dopravní prostředky ostatní, manipulační prostředky a zařízení; komunální a manipulační technika, letecký průmysl, zbraně a munice
Energetika, zdroje, životní prostředí
Energetika + Obnovitelné zdroje, voda, odpady a životní prostředí, nerostné suroviny a polotovary
Stavebnictví, spotřební zboží a služby
Stavebnictví a stavební materiály, nábytkářský průmysl, papírenský průmysl, polygrafie, dřevařský a dřevozpracující, zemědělství a lesnictví, užitkové sklo, bižuterie a drobné zboží, textilní, oděvní a kožedělný průmysl, služby
Strojírenství a kovovýroba
Strojírenství - výroba strojů, obráběné komponenty a konstrukce z kovů, investiční celky, slévárenství a kovárenství, hutní výroba

Elektro, ICT, dopravní a manipulační zařízení

Ing. Holub Michal
Ing. Michal Holub
exportní konzultant - senior
michal.holub@czechtrade.cz
T: +420 224 907 584
M: +420 607 001 952


Poštovní adresa
CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení elektro, ICT, dopravních a manipulačních zařízení

Štěpánská 15
Praha
120 00

Neymon Myslovich Stefani, M.A.
Stefani Neymon Myslovich, M.A.
exportní konzultant
stefani.myslovich@czechtrade.cz
T: +420 224 907 527
M: +420 728 370 065


Poštovní adresa
CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení elektro, ICT, dopravních a manipulačních zařízení

Štěpánská 15
Praha
120 00

Bc. Atarsia Jakub
Bc. Jakub Atarsia
Exportní konzultant
jakub.atarsia@czechtrade.cz
T: +420 224 907 528
M: +420 724 966 514


Poštovní adresa
CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení elektro, ICT, dopravních a manipulačních zařízení

Štěpánská 15
Praha
120 00