Zdravotnictví, potraviny, plasty
Zdravotnická technika, chemický a farmaceutický průmysl + biotechnologie, potravinářský průmysl, plasty a pryž
Elektro, ICT, dopravní a manipulační zařízení
Elektronika a elektrotechnika, software a ICT služby, automobilový průmysl, dopravní prostředky ostatní, manipulační prostředky a zařízení; komunální a manipulační technika, letecký průmysl, zbraně a munice
Energetika, zdroje, životní prostředí
Energetika + Obnovitelné zdroje, voda, odpady a životní prostředí, nerostné suroviny a polotovary
Stavebnictví, spotřební zboží a služby
Stavebnictví a stavební materiály, nábytkářský průmysl, papírenský průmysl, polygrafie, dřevařský a dřevozpracující, zemědělství a lesnictví, užitkové sklo, bižuterie a drobné zboží, textilní, oděvní a kožedělný průmysl, služby
Strojírenství a kovovýroba
Strojírenství - výroba strojů, obráběné komponenty a konstrukce z kovů, investiční celky, slévárenství a kovárenství, hutní výroba

Energetika, zdroje, životní prostředí

Mgr. Paříková Martina
Mgr. Martina Paříková
exportní konzultant - senior
martina.parikova@czechtrade.cz
T: +420 224 907 536
M: +420 725 962 110


Poštovní adresa
CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení energetiky, zdrojů, životního prostředí

Štěpánská 15
Praha
120 00

Ing. Henríquez Barbora
Ing. Barbora Henríquez
exportní konzultant
barbora.komarkova@czechtrade.cz
T: +420 224 907 593
M: +420 607 000 487


Poštovní adresa
CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení energetiky, zdrojů, životního prostředí

Štěpánská 15
Praha
120 00

Ing. Macourek Martin
Ing. Martin Macourek
exportní konzultant
martin.macourek@czechtrade.cz
T: +420 224 907 590
M: +420 607 002 428


Poštovní adresa
CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení energetiky, zdrojů, životního prostředí

Štěpánská 15
Praha
120 00