Zdravotnictví, potraviny, plasty
Zdravotnická technika, chemický a farmaceutický průmysl + biotechnologie, potravinářský průmysl, plasty a pryž
Elektro, ICT, dopravní a manipulační zařízení
Elektronika a elektrotechnika, software a ICT služby, automobilový průmysl, dopravní prostředky ostatní, manipulační prostředky a zařízení; komunální a manipulační technika, letecký průmysl, zbraně a munice
Energetika, zdroje, životní prostředí
Energetika + Obnovitelné zdroje, voda, odpady a životní prostředí, nerostné suroviny a polotovary
Stavebnictví, spotřební zboží a služby
Stavebnictví a stavební materiály, nábytkářský průmysl, papírenský průmysl, polygrafie, dřevařský a dřevozpracující, zemědělství a lesnictví, užitkové sklo, bižuterie a drobné zboží, textilní, oděvní a kožedělný průmysl, služby
Strojírenství a kovovýroba
Strojírenství - výroba strojů, obráběné komponenty a konstrukce z kovů, investiční celky, slévárenství a kovárenství, hutní výroba

Podpora internacionalizace pro výrazně inovativní MSP

Ing. Špunda Jan
Ing. Jan Špunda
vedoucí oddělení podpora internacionalizace pro výrazně inovativní MSP
jan.spunda@czechtrade.cz
T: +420 224 907 580
M: +420 602 254 839


Poštovní adresa
CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení internacionalizace pro výrazně inovativní MSP

Štěpánská 15
Praha
120 00

Ing. Rejmíš Vojtěch
Ing. Vojtěch Rejmíš
exportní konzultant
vojtech.rejmis@czechtrade.cz
T: +420 224 907 594
M: +420 702 259 357


Poštovní adresa
CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení internacionalizace pro výrazně inovativní MSP

Štěpánská 15
Praha
120 00

Mgr. Balladares Perez Petra
Mgr. Petra Balladares
exportní konzultant
petra.balladares@czechtrade.cz
T: +420 224 907 571
M: +420 725 721 245


Poštovní adresa
CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení internacionalizace pro výrazně inovativní MSP

Štěpánská 15
Praha
120 00