Zdravotnictví, potraviny, plasty
Zdravotnická technika, chemický a farmaceutický průmysl + biotechnologie, potravinářský průmysl, plasty a pryž
Elektro, ICT, dopravní a manipulační zařízení
Elektronika a elektrotechnika, software a ICT služby, automobilový průmysl, dopravní prostředky ostatní, manipulační prostředky a zařízení; komunální a manipulační technika, letecký průmysl, zbraně a munice
Energetika, zdroje, životní prostředí
Energetika + Obnovitelné zdroje, voda, odpady a životní prostředí, nerostné suroviny a polotovary
Stavebnictví, spotřební zboží a služby
Stavebnictví a stavební materiály, nábytkářský průmysl, papírenský průmysl, polygrafie, dřevařský a dřevozpracující, zemědělství a lesnictví, užitkové sklo, bižuterie a drobné zboží, textilní, oděvní a kožedělný průmysl, služby
Strojírenství a kovovýroba
Strojírenství - výroba strojů, obráběné komponenty a konstrukce z kovů, investiční celky, slévárenství a kovárenství, hutní výroba

Stavebnictví, spotřební zboží a služby

Bc. Jindrová Petra
Bc. Petra Jindrová
exportní konzultant - senior
petra.jindrova@czechtrade.cz
T: +420 224 907 539
M: +420 727 847 533


Poštovní adresa
CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení stavebnictví, spotřebního zboží a služeb

Štěpánská 15
Praha
120 00

Ing. Palinková Hanková Nikola
Ing. Nikola Palinková Hanková
exportní konzultant
nikola.palinkova@czechtrade.cz
T: +420 224 907 575
M: +420 725 493 783


Poštovní adresa
CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení stavebnictví, spotřebního zboží a služeb

Štěpánská 15
Praha
120 00

Ing. Miškovská Iveta
Ing. Iveta Miškovská
exportní konzultant
iveta.miskovska@czechtrade.cz
T: +420 224 907 514
M: +420 724 966 515


Poštovní adresa
CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení stavebnictví, spotřebního zboží a služeb

Štěpánská 15
Praha
120 00