Zdravotnictví, potraviny, plasty
Zdravotnická technika, chemický a farmaceutický průmysl + biotechnologie, potravinářský průmysl, plasty a pryž
Elektro, ICT, dopravní a manipulační zařízení
Elektronika a elektrotechnika, software a ICT služby, automobilový průmysl, dopravní prostředky ostatní, manipulační prostředky a zařízení; komunální a manipulační technika, letecký průmysl, zbraně a munice
Energetika, zdroje, životní prostředí
Energetika + Obnovitelné zdroje, voda, odpady a životní prostředí, nerostné suroviny a polotovary
Stavebnictví, spotřební zboží a služby
Stavebnictví a stavební materiály, nábytkářský průmysl, papírenský průmysl, polygrafie, dřevařský a dřevozpracující, zemědělství a lesnictví, užitkové sklo, bižuterie a drobné zboží, textilní, oděvní a kožedělný průmysl, služby
Strojírenství a kovovýroba
Strojírenství - výroba strojů, obráběné komponenty a konstrukce z kovů, investiční celky, slévárenství a kovárenství, hutní výroba

Mgr. Degťar Vladimír
Mgr. Vladimír Degťar
Exportní konzultant - senior
vladimir.degtar@czechtrade.cz
T: +420 224 907 557
M: +420 601 383 459


Poštovní adresa
CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení strojírenství a kovovýroby

Štěpánská 15
Praha
120 00

Ing. Matějková Dagmar
Ing. Dagmar Matějková
Exportní konzultant
dagmar.matejkova@czechtrade.cz
M: +420 724 340 444


Poštovní adresa
CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení strojírenství a kovovýroby

Štěpánská 15
Praha
120 00

Bc. Darmovzal Jan
Bc. Jan Darmovzal
Exportní konzultant
jan.darmovzal@czechtrade.cz
T: +420 224 907 525
M: +420 601 383 460


Poštovní adresa
CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení strojírenství a kovovýroby

Štěpánská 15
Praha
120 00