Zdravotnictví, potraviny, plasty
Zdravotnická technika, chemický a farmaceutický průmysl + biotechnologie, potravinářský průmysl, plasty a pryž
Elektro, ICT, dopravní a manipulační zařízení
Elektronika a elektrotechnika, software a ICT služby, automobilový průmysl, dopravní prostředky ostatní, manipulační prostředky a zařízení; komunální a manipulační technika, letecký průmysl, zbraně a munice
Energetika, zdroje, životní prostředí
Energetika + Obnovitelné zdroje, voda, odpady a životní prostředí, nerostné suroviny a polotovary
Stavebnictví, spotřební zboží a služby
Stavebnictví a stavební materiály, nábytkářský průmysl, papírenský průmysl, polygrafie, dřevařský a dřevozpracující, zemědělství a lesnictví, užitkové sklo, bižuterie a drobné zboží, textilní, oděvní a kožedělný průmysl, služby
Strojírenství a kovovýroba
Strojírenství - výroba strojů, obráběné komponenty a konstrukce z kovů, investiční celky, slévárenství a kovárenství, hutní výroba

Strojírenství a kovovýroba

PhDr. Manďák Miroslav
PhDr. Miroslav Manďák
exportní konzultant - senior
miroslav.mandak@czechtrade.cz
T: +420 224 907 557
M: +420 725 848 649


Poštovní adresa
CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení strojírenství a kovovýroby

Štěpánská 15
Praha
120 00

Ing. Matějková Dagmar
Ing. Dagmar Matějková
exportní konzultant
dagmar.matejkova@czechtrade.cz
M: +420 724 340 444


Poštovní adresa
CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení strojírenství a kovovýroby

Štěpánská 15
Praha
120 00

Ing. Falathová Jana
Ing. Jana Falathová
exportní konzultant
jana.falathova@czechtrade.cz
T: +420 224 907 577
M: +420 725 978 884


Poštovní adresa
CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení strojírenství a kovovýroby

Štěpánská 15
Praha
120 00