Střední Amerika - analýza farmaceutického průmyslu

Datum: 2. 8. 2019    Související země:  Guatemala Guatemala, Panama (vč. volné zóny) Panama (vč. volné zóny), Kostarika Kostarika

V této analýze přinášíme jeden z nejperspektivnějších a nejrychleji rostoucích odvětví, který svou důležitostí přesahuje středoamerický region, čímž je farmaceutický průmysl.

Země Střední Ameriky jsou často českými společnostmi opomíjeny, nicméně jejich exportní potenciál je v mnoha odvětvích nezanedbatelný.
V úvodní kapitole uvádíme základní informace o středoamerickém farmaceutickém průmyslu (investice, přehled zahraničních firem v regionu, vývoj importu produktů, instituce) a hlavní důvody, proč je Střední Amerika tak perspektivním trhem. Následně analyzujeme farmaceutický trh Guatemaly, Kostariky a Panamy. U každé země rozebíráme tamější zdravotnický systém, farmaceutický průmysl, obchodní výměnu a vytyčujeme hlavní problémy, s nimiž by se mohl český exportér v těchto zemích setkat. V závěru každé kapitoly mimo jiné naleznete stěžejní instituce a organizace spjaté s farmaceutickým průmyslem.

Autor: Pavel Eichner