Turecko - CzechTrade pomáhá strojařům

Datum: 24. 9. 2019    Související země:  Turecko Turecko

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na turecký trh.

Polach-225.jpgI přes současné ekonomické problémy je Turecko stále zemí, která má českým firmám co nabídnout. Turecká ekonomika – měřeno vývojem hrubého domácího produktu – se od přelomu tisíciletí více než zdvojnásobila a nyní je se svými 784 miliardami USD 13. největší na světě, v Evropě jí patří pátá příčka. Zemi na Bosporu podle statistik OECD čeká v nadcházejícím období, i přes letošní ekonomické problémy, stabilní růst kolem 1,5 %. shutterstock_188141780-225.jpgMotorem tureckého růstu je a nadále bude především silná domácí poptávka, která se opírá o vysoký populační přírůstek. V současnosti čítá turecká populace přes 82 milionů lidí, přičemž každoročně  rozrůstá přibližně o další milion. Turecko tak disponuje vůbec nejmladší populací v Evropě, které se navíc díky postupným investicím do školství – v Turecku nyní působí 183 univerzit – dostává i solidního vzdělání.
V současné době do evropské osmadvacítky míří zhruba polovina tureckého exportu, což ve finančním vyjádření představuje vývoz zboží v hodnotě 83,9 miliardy USD. U přímých zahraničních investic je propojenost Turecka s EU ještě vyšší. Členské státy jsou zde největší a nejsilnější skupinou investorů, jejichž kumulované kapitálové vklady v roce 2018 tvořily 65 % celkových PZI do Turecka.
Achillovou patou je pro Turecko kromě jeho vysoké inflace, která se za poslední rok drží nad 15 %, když krátkodobě dokonce překonala 25 %, též dlouhodobý deficit zahraničního obchodu. To se společně s dalšími faktory podepisuje na propadu místní měny. Turecká lira tak v poslední době patří mezi měny, jež ztrácejí nejvíc ze své hodnoty. Oslabování měny má sice za následek meziroční snížení importu Turecka, země ale i tak musí řadu výrobků dovážet.
Jaké jsou tedy perspektivní obory z pohledu zájmu české firemní sféry? V posledních letech zahraniční kancelář CzechTrade v Istanbulu uspořádala několik obchodních misí po tureckém energetickém, loďařském a důlním průmyslu, ze kterých již evidujeme úspěšně završené obchody. Vzhledem k rozsahu článku níže uvádíme pouze obory, pro které istanbulská kancelář CzechTrade  společně s obchodními úseky ZÚ v Ankaře a Generálním konzulátem v Istanbulu hodlá v roce 2020 uspořádat obchodní mise nebo společné účasti na oborových veletrzích.
Strojírenství
166580647-225.jpgTurecko je zajímavým exportním trhem pro strojní výrobu. Tento fakt je dán především strukturou místního hospodářství, které, jak již bylo řečeno, se od nového tisíciletí velmi rozvinulo. Mezi nejsilnější tahouny místní ekonomiky, kromě tradičního stavebnictví, patří automobilový průmysl, v němž nyní působí 12 automobilek (automobilových závodů). Země je známá výrobou elektrospotřebičů (např. spotřebiče Arcelik), textilním či loďařským průmyslem. Od roku 2017 pak místní vláda klade velký důraz na rozvoj obranného a bezpečnostního sektoru. Strojírenské výrobky a stroje obecně jsou nutnou podmínkou pro další rozvoj nejen těchto odvětví. Turecko sice udělalo velký pokrok i ve strojírenské výrobě, stále však musí více techniky dovážet, než kolik dokáže vyvézt. Poměr dovozu vůči vývozu v roce 2018 činil 64 %. V rámci statistiky ČSÚ se položka „Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu“ v roce 2018 umístila na druhé příčce co do podílu na úhrnném českém vývozu do Turecka s objemem 8,15 miliardy korun. Naše kancelář se tak chystá uspořádat obchodní misi českých výrobců strojírenské techniky, která si klade za cíl navštívit místní významné hráče v tomto odvětví. Mise se uskuteční v termínu 9.–13. břez- na 2020, kdy se v Istanbulu koná veletrh WIN EURASIA. 
Ocelářský průmysl
Turecko patří mezi TOP 10 největších výrobců surové oceli na světě; v roce 2018, kdy celkově vyprodukovalo 30,3 milionu tun surové oceli, bylo ve světovém srovnání osmé. Současná vláda klade na ocelářský průmysl velký důraz a ve svém programovém prohlášení cílí navýšit produkci do roku 2023 na 70 mil. tun. Navzdory současné nižší poptávce ze strany domácích odběratelů je o tureckou ocel zvýšený zájem v zahraničí. Export surové oceli se totiž meziročně navýšil o pětinu. Ocelářský průmysl tak zůstává významným segmentem místní ekonomiky. Tohoto faktu si jsou vědomi domácí i mezinárodní investoři, kteří plánují do ocelářského průmyslu nadále investovat. Kancelář CzechTrade v Istanbulu hodlá uspořádat misi dodavatelů vybavení a techniky do místních oceláren. Mise se uskuteční začátkem listopadu 2020 a zavítá i do Istanbulu, kde se v té době pořádá veletrh Ankiros. 
Automobilový průmysl
18345873-225.jpgStejně jako u nás, tak i v Turecku je automotive tahounem exportu, což dokládají i první dvě nejobjemnější položky našeho vzájemného obchodu (osobní automobily; součásti a příslušenství motorových vozidel). CzechTrade již tradičně začátkem dubna organizuje společný stánek českých firem na veletrhu Automechanika Istanbul, a to za zvýhodněných finančních podmínek. Dodejme, že tento veletrh je věcně zaměřený hlavně na aftermarket. 

Zdroj: MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM, 9/2019
Autor: Vladislav Polách