Ve Španělsku jsme „malým Německem“

Datum: 23. 9. 2019    Související země:  Španělsko Španělsko

Španělsko je se svými téměř 47 miliony obyvatel pátým největším trhem Evropské unie, směle upevňujícím svou pozici mezi hlavními evropskými ekonomikami. Strategická poloha, historická provázanost s mimoevropskými trhy, probíhající investice v mnoha sektorech i zvyšující se kupní síla obyvatel z něj dělají destinaci, kterou by české firmy neměly přehlížet.

V posledních letech místní ekonomika stabilně roste, a stává se tak jednou z nejdynamičtějších mezi ostatními západoevropskými členy Evropské unie. Také makroekonomické ukazatele, ať se jedná o inflaci či nezaměstnanost, se podařilo v posledních deseti letech dostat na přijatelnou úroveň. Španělsko úspěšně splnilo své závazky vůči EU a v blízké době by mělo opustit režim procedury nadměrného deficitu, který byl ve Španělsku zaveden v roce 2009.

ŠPANĚLÉ OBJEVUJÍ ČESKOU KVALITU

I přes geografickou vzdálenost patří Španělské království k důležitým obchodním partnerům České republiky. Od našeho vstupu do EU kontinuálně roste obchodní výměna mezi oběma zeměmi, a co je důležité – s pozitivním saldem na straně českých exportérů. To je důkazem rostoucího povědomí Španělů o kvalitě českých produktů.

Přesto není dobré přehlížet očekávání španělských partnerů, jelikož obě strany jsou stále zatíženy řadou stereotypů. Španělé řadí Česko spíše do regionu východní Evropy, mnohdy podceňují tuzemskou ekonomickou úroveň a s tím se pojí časté očekávání nižších cen. Paradoxně nás, hlavně na severu Španělska, kde je struktura tamní ekonomiky nejvíce podobná té naší a povědomí o České republice silnější, nazývají „malým Německem“ a české firmy jsou preferovanými subdodavateli projektů s mezinárodním přesahem.

Provázanost obou ekonomik dokazují také realizované investice. Podle poslední analýzy fDi Markets investovaly španělské firmy do Česka v letech 2003 až 2019 více než 238 miliard eur, a vytvořily tím u nás statisíce pracovních míst. Španělské společnosti jsou v ČR nejaktivnější ve zpracovatelském průmyslu, následuje retail, stavebnictví a ICT. I míra investičních aktivit českých subjektů ve Španělsku postupně roste, a to hlavně v realitním sektoru, automobilovém průmyslu a logistice.

KUDY NA LATINSKOAMERICKÉ TRHY?

Španělsko je vhodným partnerem pro obchodování nejen s Evropskou unií, ale také s celým Středomořím, severní Afrikou a zejména s Latinskou Amerikou. Proto nepřekvapí, že v porovnání se zbylými členy Evropské unie má se zeměmi Latinské Ameriky nejvíce smluv o zamezení dvojímu zdanění a ochraně investic. Ačkoliv se jedná o vysoce decentralizovaný trh, charakteristický velkými rozdíly v legislativě, kultuře, vkusu a obchodních zvyklostech, jehož komplikovanost může být v očích českých firem umocněna jazykovou bariérou, není se čeho obávat a zvýšené úsilí při vstupu na trh bude dozajista oceněno dlouhotrvajícím partnerstvím a stabilními obchodními vztahy.

V první fázi expanze je však dobré mít po boku důvěryhodného partnera s individuálním přístupem, který české firmy dokáže provést všemi nástrahami, usnadnit jim různé administrativní procesy, poradit na základě znalosti trhu a překonat jazykovou bariéru. A takové komplexní služby nabízí agentura CzechTrade a její zahraniční kancelář v Madridu. Je schopna zajistit další kvalifikované služby, od analýz španělského trhu, vyhledávání ověřených kontaktů až po představení konkrétní firmy a organizaci obchodních jednání.

ZAJÍMÁ VÁS ŠPANĚLSKÝ TRH?

Na čtvrtý kvartál roku 2019 připravujeme pro české exportéry hned několik podnikatelských misí. Jedna z prvních říjnových akcí se zaměřuje na představení českých dodavatelů designového a technického vybavení pro luxusní hotely a restaurace. Mezi účastníky najdeme zvučná jména jako Preciosa Lighting, USSPA, Retigo, RGT a Créer. Akce na konci října představí české společnosti z oblasti smart cities v Bilbau. Zúčastní se jí firmy jako Mycroft Mind, EV Expert nebo HE3DA.

Zdroj: Trade News, č. 4/2019
Autor: Petra Jindrová, ředitelka zahraniční kanceláře CzechTrade v Madridu