CzechTrade pomáhá strojařům, Kolumbie

Datum: 24. 6. 2019    Související země:  Kolumbie Kolumbie

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na jihoamerický trh, konkrétně do Kolumbie.

Kolumbie je čtvrtou největší ekonomikou Latinské Ameriky. V loňském roce se stala 37. členem organizace OECD, a zařadila se tak mezi nejvyspělejší ekonomiky světa. Země v posledních letech prošla velmi výraznými změnami a už zdaleka neplatí stereotypy spojené pouze s obchodem s drogami. Země v posledních letech začíná naplno využívat svůj potenciál, což se promítá v ekonomickém růstu, v množství investičních projektů či například v přílivu turistů.

Obchodní výměna s ČR
Obchodní bilance mezi Kolumbií a Českou republikou narůstá, avšak zdaleka nebylo dosaženo potenciálu, který by obchodní výměna mezi těmito ekonomikami mohla mít. Je tedy patrné, že existuje prostor pro rozvoj ekonomických a obchodních aktivit. V roce 2018 dosáhl export České republiky do Kolumbie přibližně 50 mil. eur. Největší vývozní položkou byly mechanické přístroje a nástroje, kotle a reaktory (21,6 %) následované vozidly (19,8 %) a elektronickými přístroji (12,8 %). Import České republiky z Kolumbie přesáhl hodnotu 44 mil. eur. K hlavním importním položkám patřilo ovoce a ořechy (58,5 %), květiny a rostliny (11,7 %), káva a čaj (9,4 %). Z hodnot je patrné, že má Česká republika s Kolumbií mírně kladnou obchodní bilanci. Obrat vzájemného obchodu narůstá, ze 73,8 mil. eur v roce 2017 se zvýšil na loňskou hodnotu 94,2 mil. eur.

Kolumbijská ekonomika
V roce 2017 dosahoval kolumbijský HDP hodnoty 314,4 miliardy USD. Růst HDP v roce 2018 činil 2,8 % a v letošním roce by se měl držet hranice okolo 3,5 %. V následujících letech se očekává akcelerující vývoj HDP na úrovni okolo 3,7 %. Kolumbie překonala následky šoku z let 2014–2016, který byl způsoben mnoha faktory, mezi nimiž byly třeba nepříznivé ceny komodit, ničivé dopady klimatického jevu El Niño nebo nová daňová politika vztahující se k DPH. Nesnáze se podařilo překonat zejména díky vhodně zvoleným makroekonomickým politikám a strukturálním reformám. Hlavními tahouny růstu jsou soukromá spotřeba, oživení exportů nevztahujících se k ropnému sektoru, růst cen ropy a postupná implementace 4G programu pro infrastrukturu. Kolumbie si i nadále zachovává solidní makroekonomický rámec, jehož klíčovými komponenty jsou plnohodnotný režim cílování inflace, flexibilní měnový kurz a střednědobý fiskální rámec. Pokud se ho podaří udržovat i v budoucnu, ekonomika sníží svoji citlivost vůči externím vlivům. Postkonfliktní ozdravné tendence by mohly podpořit příliv investic, především do energetického a zemědělského sektoru. Nutno však dodat, že zároveň působí silné tlaky kolumbijské společnosti na vládní výdaje do zdravotnictví a vzdělávání. Pokud se tedy podaří situaci korigovat a země se zaměří na odstraňování strukturálních slabin, pokračování fiskálních reforem a větší diverzifikaci ekonomiky, bude na slibné cestě za vyšší úrovní produktivity. Deficit veřejných financí se v roce 2018 podařil snížit pod 3 % na hodnotu 2,7 %. Veřejný dluh v roce 2018 mírně klesl na 48,7 % HDP z předchozích 49,4 % v roce 2017. Podobný trend by se měl udržet.

Ekonomiku Kolumbie, jako ostatně většinu latinskoamerických zemí, ovlivňuje její zeměpisná charakteristika a zakládá se především na bohaté zásobě přírodních zdrojů. Klíčovými komoditami pro kolumbijskou ekonomiku jsou ropa, uhlí a káva. Zásoby uhlí jsou dokonce největší v celé Latinské Americe. Kolumbie má rovněž značné zásoby niklu, zlata, stříbra, platiny, smaragdů, již zmíněné ropy a zemního plynu.

Šance pro české exportéry
K perspektivním oborům pro české podnikatele patří především ty, ve kterých Kolumbie exceluje, co se týče finální produkce, nicméně vlastní strojírenství prozatím nemá. Příkladem je stavební průmysl, a to jak výstavba budov a domů, tak i veškeré dopravní infrastruktury. V roce 2015 Kolumbie zahájila Program 4G, jehož součástí je 47 projektů zaměřených na silniční a železniční komunikace, letiště, přístavy a splavnost řek. Velký význam těžebního průmyslu vytváří poptávku po strojích a zařízeních pro vrtání, drcení, nakládání a další procesy související s těžbou.

V oblasti energetiky se Kolumbie snaží co nejvíce diverzifikovat zdroje. V žebříčku Global Energy Architecture Performance Index 2017 se Kolumbie umístila na první příčce v regionu Latinské Ameriky a sedmá byla globálně. Velký potenciál mají biopaliva a využití alternativních energií. Mnoho příležitostí existuje také v oblasti zemědělství. Usiluje se o rozšiřování zemědělských oblastí, ale především vybudování továren a používání strojů ke zpracování plodin, kakaa či mléčných produktů. Atraktivním oborem je také automobilový průmysl, jelikož se země začala specializovat na výrobu a montáž osobních a nákladních vozidel a motocyklů. Vzhledem k poptávce ostatních odvětví je žádoucí navýšit výrobu nářadí, strojů a kovových konstrukcí.

Zdroj: MM Průmyslové spektrum, č. 7-8/2019
Autor: Barbora Kaprálová