CzechTrade vám pomůže zařadit se mezi úspěšné dodavatele pro CERN

Datum: 15. 4. 2019    Související země: 

Dodávky pro jedno z nejprestižnějších vědeckých pracovišť světa, evropskou organizaci pro jaderný výzkum CERN, představují pro každou firmu nejen vítězství v tvrdé mezinárodní konkurenci, ale také skvělou referenci, která dosvědčí výrobu ve vysoké technologické a kvalitativní úrovni. V roce 2018 se českým firmám podařilo dodat do CERN výrobky v celkové hodnotě 115 mil. Kč. V poměru hodnoty dodávek k výši členského příspěvku patřilo České republice prestižní třetí místo z třiceti hodnocených států. Největší úspěchy dosáhli čeští dodavatelé z oblastí stavebnictví, elektroniky, výpočetní techniky nebo kryogenních technologií.

K úspěchům českých firem přispěla nemalou měrou aktivita agentury CzechTrade, která již řadu let zajišťuje prostřednictvím pracovníka na pozici ILO (Industrial Liaison Oficer) tok informací mezi nákupním oddělením CERN a dodavateli. Koordinátor zveřejňuje exportní příležitosti a novinky na portálu BusinessInfo.cz a rozesílá firmám informace o vypisovaných výběrových řízeních. Dále poskytuje související poradenství.

Prvním krokem pro potenciálního dodavatele je registrace v databázi dodavatelů CERN. Poté je nutné sledovat vypsaná výběrová řízení. Relevantní zájemci o účast v konkrétním tendru pak obdrží kompletní specifikaci a kontakt na nákupčí CERN pro předání nabídky.

Také letos bude v CERN řada příležitostí k dodávkám zboží či služeb, a to jak pro údržbu a renovaci stávajících pracovišť, tak pro výstavbu pracovišť nových. CERN realizuje průmyslové zakázky například v oborech pozemní stavby (tunely, budovy, technické instalace), elektrotechnika, elektronika, výpočetní technika, strojírenství, vakuová technika, kryogenika, magnety, detekční technika nebo krystaly pro detektory.
Zájemci o spolupráci s CERN mají jedinečnou možnost kontaktovat ILO CERN pro Českou republiku, který poradí, jak postupovat při registraci, jak získávat informace o vypsaných výběrových řízeních a jak podávat nabídky.

CzechTrade přeje českým exportérů mnoho úspěšných dodávek nejen do CERN.

Zdroj: TechMagazín, č. 4/2019
Autor: Oldřich Veselý