Maroko: Tak trochu jiná Afrika

Datum: 17. 6. 2019    Související země:  Maroko Maroko

Maroko je taková arabsko-evropská, politicky a ekonomicky poměrně stabilní Afrika. Díky geografické blízkosti Evropy si uchovává se starým kontinentem silné vazby. Svou polohou představuje bránu do subsaharské Afriky, především jejích frankofonních zemí.

Provázanost s EU
Marocké království, ležící na severozápadě Afriky, má v některých ohledech mnohem víc společných znaků s evropskými zeměmi než s jinými arabskými a africkými státy. Například francouzský vliv je tu patrný na každém kroku, podobně jako v Alžírsku, a to zejména ve velkých městech jako v Casablance nebo v Rabatu.

Marocký trh je silně provázaný s Evropskou unií a díky asociační dohodě tu pro evropské firmy platí nulová či velmi nízká cla. Ve srovnání s jinými africkými státy tu nalezneme rozvinutou infrastrukturu, dobře fungující bankovní sektor a prostředí vstřícné k zahraničním investorům. Od většiny dalších arabských a muslimských zemí se odlišuje dlouhodobou politickou a ekonomickou stabilitou. Dokumentuje to i skutečnost, že Maroku se víceméně vyhnula vlna tzv. arabského jara. Úředním jazykem je sice arabština, ale v obchodním styku je stále běžně využívána i francouzština a na severu země se návštěvníci poměrně často setkají se španělštinou. Maročané jsou velmi vstřícní k odlišným kulturám a nezřídka ovládají více jazyků.

Prolínání světů a kultur je pro Maroko typické. Jeden den můžete odpočívat na nádherných písečných plážích, navštívit slavné tržiště v Marrákeši, procházet se úzkými uličkami Fezu, okusit drsnou krásu saharské pouště či vyrazit na túru do pohoří Atlas, druhý den strávit večer v evropské restauraci či baru v centru Casablanky – a pořád jste v té samé zemi. Svou kosmopolitností si vás tato africká země získá.

Trh pro začátečníky i pokročilé
Maroko představuje pro české exportéry ideální podmínky pro vstup na trh – je relativně blízko, má uzavřenu asociační dohodu s EU, ekonomika vždy fungovala na tržních principech. Ze severu kontinentu slouží jako brána do subsaharské Afriky, především frankofonních zemí regionu. S detailnějšími znalostmi tamního obchodního prostředí a exportním servisem může českým exportérům účinně pomoci zahraniční kancelář agentury CzechTrade v Casablance. Zájemce z řad našich firem provázíme systémem podmínek nezbytných pro uvedení výrobku na marocký trh, jako jsou celní preference, předpisy, osvědčení apod., obchodních platebních instrumentů, dodacích lhůt a dalších předpisů. V neposlední řadě vyhledáme potenciální obchodní partnery a mapujeme poptávku marockého trhu po výrobcích a službách. Důvěrná znalost prostředí nám umožňuje úspěšně provést naše exportéry specifiky marockého trhu. České firmy musí počítat s vysoce konkurenčním prostředím, jehož aktéři jsou zhýčkaní nabídkami dodavatelů z celého světa. Občas může překvapit také omezená směnitelnost marocké měny.

Nenechte se zaskočit jinou národní mentalitou, která se mimo jiné projevuje nedochvilností a liknavostí ve vyjadřování svého názoru či neochotou na rovinu projevit odmítavé stanovisko. České firmy by se měly připravit na to, že mezi jednáním a podpisem smlouvy může uběhnout poměrně dlouhá doba. Maročané se rozhodují pomalu, ale není dobré na ně vyvíjet tlak a snažit se cokoli urychlit. Takové chování považují za urážku a mohlo by vést k opačnému výsledku.

Maroko je plné příležitostí
Velkou šancí pro české exportéry je především modernizace tamního průmyslového sektoru, infrastruktury a rozvoj regionů. Tato odvětví jsou pro naše firmy příslibem stabilně rostoucí poptávky. Výhodou České republiky je tradičně dobrá pověst našich výrobků na místním trhu.

Aktuálně je marocký trh pro české firmy lákavý příležitostmi zejména v oblasti energetiky – mj. jde o zařízení pro výrobu a rozvod elektrické energie s důrazem na fotovoltaiku a malé vodní elektrárny. Maroko, dosud závislé na dovozu energií ze zahraničí, se chce stát velmocí v obnovitelných zdrojích energie. Velký podíl na tom má mít využití Sahary. V roce 2016 tam byla ve městě Warzázát uvedena do provozu Núr I, část gigantické koncentrátorové solární elektrárny, schopné produkovat proud i po západu slunce. Největší sluneční elektrárna na světě by měla dodávat proud pro asi milion lidí.

Dalšími perspektivními oblastmi jsou stavebnictví, dovoz zemědělských strojů, čističek odpadních vod, zařízení na likvidaci komunálního odpadu či dodávky zboží a spolupráce při výstavbě turistických komplexů. Maroko ve světě poptává rovněž chemické produkty, plasty, papír a kaučuk, léčiva a farmaceutické výrobky. České zboží je vhodné spojovat jednak s vysokou evropskou kvalitou, jednak s konkurenčně nižšími cenami v porovnání se zbožím z Francie či Německa.

Několik našich firem se již na marockém trhu úspěšně etablovalo. Nejaktivnější je automobilka Škoda Auto, jejíž vozy lze v Maroku potkat skoro všude. Dále jsou to různé firmy z oblasti strojírenství, telekomunikací, potravinářského průmyslu a další. Marocký trh je založen na otevřenosti a liberálnosti, což láká investory a zahraniční firmy včetně českých.

V posledních letech se zvyšuje zájem obyvatel obou zemí o turistický ruch. K jeho intenzitě jistě přispěje také nedávné zavedení přímého leteckého spojení mezi Casablankou a Prahou.

Zdroj: Trade News, č. 3/2019
Autor: Tamer El-Sibai