Egypt - Polepšil si výběr daní i kurz libry

Datum: 21. 10. 2019    Související země:  Egypt Egypt

Renomovaná britská instituce Economist Intelligence Unit vypracovala v červenci hospodářský výhled Egypta na dalších několik let.

Podle této zprávy ekonomické reformy, které byly přijaty podle dispozic Mezinárodního měnového fondu, přinesly jistý pokrok ve fiskální konsolidaci státu. Strukturální reformy se ale kvůli zdlouhavé administrativě zatím projevují jen pozvolna. Neočekává se, že by bylo nutné požadovat od MMF další masivní půjčky. Vzhledem k tomu, že míra nezaměstnanosti dosahuje dlouhodobě devět procent a růst HDP je kolem pěti procent, umožňuje to vládě soustředit se na zdravotní péči a školství, tedy sektory, které byly dlouhodobě podfinancované. Zlepšuje se i fiskální deficit státu ve vztahu k HDP, který je predikován na šest procent v letech 2022 a 2023, což je výsledkem lepšího výběru daně z přidané hodnoty a postupného upouštění od dotační politiky vlády. Dochází rovněž k vyrovnávání běžného účtu, a to díky snižování dovozu ropy a ropných produktů na jedné straně a celkovému zvyšování egyptského exportu na straně druhé. Pozitivním trendem je potom dlouhodobé posilování domácí egyptské libry k americkému dolaru i euru.

Zdroj: Export a podnikání, 10/2019, Mozaika
Autor: Pavel Kalina, CzechTrade Káhira