Kogenerační jednotky TEDOM jsou alternativou k velkým zdrojům

Datum: 16. 12. 2019    Související země:  Čína Čína

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla, takzvaná kogenerace, patří k úsporným, i když stále poněkud nedoceněným technologiím. V Česku se jí dlouhodobě věnuje společnost TEDOM. V roce 1991 ji založil Josef Jeleček a její zkratka vychází ze spojení slov „teplo domova“.

„Vystudoval jsem energetické strojírenství a návrh první kogenerační jednotky vycházel z tématu mé diplomové práce,“ vzpomíná Josef Jeleček a pokračuje: „Inspirací byla zmíněná diplomová práce a jednoduchý výpočet, že výroba elektřiny ze zemního plynu v té době vycházela ziskově i bez příspěvku.“

Rozjíždět podnikání na zelené louce a zároveň v úplně novém oboru nebylo snadné. „Nejtěžší bylo najít a přesvědčit první zákazníky. Naučit jednotku fungovat automaticky bez obsluhy. Z dnešního pohledu se to zdá úsměvné, ale tehdy nebyl ani internet, ani digitální svět. První jednotky jsme řídili analogovými regulátory,“ konstatuje zakladatel a generální ředitel.

MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ ENERGIE

Největším přínosem kogenerace je podle něj maximální využití energie z paliva, především zemního plynu či bioplynu. Využívá totiž také teplo, které se při samostatné výrobě elektřiny v konvenčních zdrojích vypouští bez využití do ovzduší. Díky tomu celková účinnost kogeneračních technologií přesahuje 90 procent, zatímco u klasických způsobů výroby elektrické energie se účinnost využití energie obsažené v palivu pohybuje v rozmezí 30 až 40 procent. Typickým zákazníkem TEDOMu jsou především firmy s vyšší energetickou náročností v oblasti tepla, případně chlazení. Bývají to komunální výtopny, průmyslové podniky, plavecké bazény, hotely, nemocnice a podobně. Při souboji o zakázky firma naráží především na podniky z vyspělých zemí. „Vzhledem ke globální působnosti jsou našimi největšími konkurenty firmy se stejným oborem podnikání, a to především německé, neboť v Německu jsou tradičně výhodné podmínky pro provozování kogeneračních jednotek, a vznikla tu tedy řada firem zabývajících se jejich výrobou,“ zmiňuje manažer.

ŘEŠENÍ: KOUPIT NĚMECKOU FIRMU

To byl také důvod, proč TEDOM v roce 2016 koupil německou společnost Schnell Motoren. Ta je na trhu přes dvě desetiletí a je jedním z největších německých výrobců kogeneračních jednotek s vysokou účinností určených především pro bioplynové stanice.

I když je podpora kogenerace ze strany státu nižší ve srovnání s obnovitelnými zdroji, v TEDOMu jsou spokojení. „Obecně lze říct, že v České republice máme velmi sofistikovaný systém podpory kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET), který se mění v závislosti na cenách energií a služeb. Pro provozovatele kogenerace je tedy zajištěna celkem stabilní pozice a zároveň významně omezena případná překompenzace. Myslím si, že od našeho systému podpory by se mohly jiné státy učit,“ oceňuje Josef Jeleček.

ALTERNATIVA K JÁDRU

O takzvané mikrokogeneraci, která vyrábí teplo pro jednotlivé bytové domy, se v minulosti občas mluvilo jako o hrozbě pro systémy centrálního vytápění. Josef Jeleček si to však nemyslí. „Rozpadu centrálního zásobování teplem (CZT) z důvodu rozšíření mikrokogenerací se neobávám. Ten hrozí hlavně tam, kde se provozovatel CZT o své zákazníky nestará, nevnímá jejich potřeby a není schopen jim vysvětlit výhody centrálního zásobování teplem. Tím je zejména stoprocentní luxus. Není to už o platbě za teplo, protože ta je díky zateplování nízká i při vysoké jednotkové ceně tepla,“ vysvětluje.

Mikrokogenerace se podle něj díky rozvoji technologií, IT a internetu stávají stále častější alternativou k velkým zdrojům, třeba jaderným. „Elektřinu a teplo vyrábí lokálně, jsou tedy opatřením proti případným blackoutům v případě havárie velkých zdrojů. Myšlenka na dlouhodobý blackout v zimě, kdy nebude ani teplo, ani elektřina, ve mně vyvolává mrazení v zádech.“

DOPLNĚK OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

Vzhledem k nástupu moderní energetiky má kogenerace velké perspektivy. „Budoucnost elektroenergetiky vidíme v postupné decentralizaci výroby elektřiny. Jako perspektivní se nám proto jeví především systémové spojení obnovitelných zdrojů energie, které jsou levné, ale nepředvídatelné, a flexibilních vysoce účinných plynových zdrojů, což jsou zejména kogenerační jednotky, které vyrábíme,“ říká zakladatel TEDOMu. Kogenerační jednotky podle něj budou provozovány pouze v době, kdy je potřeba teplo, tedy zejména v zimních měsících, kdy slunce svítí méně, a produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů klesá.

Tři otázky pro Petra Doležala, obchodního manažera pro jihovýchodní Asii společnosti TEDOM

1. Export tvoří přes 70 procent vašeho obratu, které země patří mezi nejdůležitější a které naopak mezi nejnovější teritoria, kam vyvážíte?

Historicky patřilo mezi naše důležité exportní regiony především Rusko, jehož význam ale od finanční krize v roce 2008 významně oslabil a až nyní se pomalu vrací zpět. V posledních letech jsou pro nás nejdůležitější především Velká Británie, Itálie nebo Kanada, velmi dobře se nám daří ale i ve Francii a aktuálně vidíme velký potenciál v Polsku a v již zmíněném Rusku. Nejnovějšími zeměmi v našem exportním portfoliu pak jsou Mexiko a Jordánsko.

2. Jak složité je proniknout do Číny a jakou perspektivu by pro vás tento trh mohl mít?

Je to hodně složité. V Číně působíme řadu let, ale popravdě se nám nikdy nepodařilo prosadit se zde tak jako v jiných zemích. Během posledních deseti let jsme sem dodali pouze několik desítek kogeneračních jednotek. V současné době se však trh probouzí a máme poptávky na různé druhy projektů, v nichž je kogenerace zvažována zejména z environmentálních důvodů.

3 .Byla pro vás důležitá spolupráce s agenturou CzechTrade při realizaci první zakázky do této země?

S CzechTrade jsme začali spolupracovat už v počátcích vstupu na čínský trh, a to formou spoluúčasti na výstavách. Po založení kanceláře v roce 2006 jsme pořádali společné konference s úzkým zaměřením na vybrané skupiny zákazníků. Dalším krokem byla spolupráce při zakládání naší pobočky v Pekingu v roce 2009. V „hubených letech“, kdy jsme byli nuceni redukovat náklady na provoz firmy, jsme zvolili spolupráci s CzechTrade formou administrátorské činnosti, která trvá dodnes.

Josef Jeleček, zakladatel a generální ředitel společnosti TEDOM

TEDOM a.s.
Společnost TEDOM je česká strojírenská firma, kterou založil v Třebíči roku 1991 Josef Jeleček. Hlavním předmětem činnosti jsou vývoj a výroba kogeneračních jednotek s plynovými spalovacími motory. Kromě kogeneračních jednotek vyrábí i plynová tepelná čerpadla a spalovací motory, vše vlastní konstrukce. V současnosti má kolem 500 zaměstnanců, celá skupina TEDOM Group pak téměř 900 pracovníků. Obrat firmy se v minulém roce přiblížil čtyřem miliardám korun. Při oslovování nových zákazníků využívá také spoluúčasti na zahraničních veletrzích organizované státní agenturou CzechTrade. Při vstupu na nový trh se však spoléhá spíše na sebe a na zahraniční partnery, které si většinou vyhledává sama.
V rámci letošní Exportní ceny DHL získala ocenění Exportní příběh roku.

Zdroj: TRADE NEWS, č. 6/2019
Autor: Dalibor Dostál