Brazílie - Bolsonaro spustil reformy. Těžit z toho mohou čeští vývozci

Datum: 10. 2. 2020    Související země:  Brazílie Brazílie

Otevřít brazilský trh, omezit korupci, zlepšit fungování úřadů. To patří mezi priority současného brazilského prezidenta Bolsonara, který otočil oproti předchozím levicovým vládám kormidlo o 180 stupňů. Slíbil pravicové, tržně orientované reformy.

Brazílie má za sebou první rok vlády prezidenta Jaira Bolsonara. Jeho nástup do funkce vzbudil velká očekávání i obavy. Nyní lze po úvodním období jeho vlády poprvé hodnotit, jakým způsobem se země změnila a jak nová vláda ovlivnila Brazílii jako exportní teritorium pro české podniky.

OBRODA PO KORUPČNÍCH SKANDÁLECHBolsonaro.JPG
Pro pochopení kroků nové vlády a odhadnutí vývoje v budoucnu je dobré si uvědomit, z jaké situace současný kabinet vychází. V letech 2014 až 2016 zasáhla Brazílii nejvážnější ekonomická krize za posledních několik desítek let. Situace byla způsobena řadou faktorů, mezi kterými byly nejvýznamnější vysoké státní výdaje, zvyšující se zadluženost země a korupční skandály sahající do nejvyšších pater politiky a podnikatelské sféry. Ty paralyzovaly některé zásadní průmyslové sektory, například stavebnictví nebo ropný průmysl.
Vrcholem této krize byl impeachment prezidentky Dilmy Rousseffové a odsouzení bývalého prezidenta Luly da Silvy. Za mříže šel také podnikatel Marcelo Odebrecht, majitel společnosti Odebrecht. To je největší stavební firma Latinské Ameriky, která realizovala velká infrastrukturní díla, výstavby rezidenčních a průmyslových zón, rafinerií a další významné projekty. Kromě těchto nejviditelnějších osob bylo během procesu odsouzeno mnoho dalších představitelů politické i podnikatelské sféry.

BÝVALÝ VOJÁK CHCE EKONOMIKU VÍC OTEVŘÍT SVĚTUBrazilie.JPG
Nově zvolený prezident Jair Bolsonaro byl brazilskými voliči vybrán jako alternativa k dlouhodobě působící levicové vládě s tím, že se od něj čekala především radikální změna přístupu k vedení země. Bolsonaro je bývalý vojenský důstojník, který se již od devadesátých let pohyboval v nejvyšší politice. Jeho názory vycházejí z pravicového, tržně orientovaného přesvědčení, je tedy ideologicky„opakem“ strany PT (Strany práce), která v Brazílii donedávna vládla. Mezi hlavní teze, jimiž vyhrál volby v roce 2018, patří omezení korupce, snížení násilné kriminality v Brazílii a zlepšení ekonomické situace reformou státní správy, zvýšením konkurenceschopnosti brazilských firem a otevřením brazilského trhu mezinárodnímu prostředí.
Z pohledu českého exportéra je dobré mít na zřeteli všechny tři vyjmenované oblasti, které Brazilce trápí. Zásadním je ale zlepšování ekonomické situace, a především otevírání trhu směrem do zahraničí. To jsou témata, která ovlivňují brazilskou poptávku, tvorbu větších projektů a zároveň způsob dovozu do Brazílie.

PENZIJNÍ REFORMA ODDÁLILA ODCHOD BRAZILCŮ DO DŮCHODU
Celý koncept změny ekonomického modelu země je dílem současného ministra ekonomiky Paula Guedese, který své plány postupně prosazuje v brazilském parlamentu a senátu. Aktuálně má za sebou zřejmě nejtěžší a nejvýznamnější krok, jenžmá napravit veřejné finance. Jedná se o penzijní reformu. Ta obsahuje i nepopulární kroky jako prodloužení aktivního pracovního věku doposud končícího mezi padesátým a šedesátým rokem na 65 let u mužů a 62 let u žen. Schválením této reformy nedochází pouze k výraznému ozdravení veřejných financí, ale zároveň se jedná o významný signál zahraničním partnerům, kteří získávají důvěru v pozitivní vývoj brazilské ekonomiky do budoucna. To se již projevilo na zahraničních investicích, které byly ohlášeny a začaly se realizovat.
Penzijní reforma tak přispívá k lepší proveditelnosti plánů pro rozvoj místní infrastruktury, energetiky, implementaci moderních technologií a k podpoře podnikání, které Bolsonaro avizoval před volbami v roce 2018. I díky tomu jsou očekávání vývoje brazilské ekonomiky do budoucna pozitivní. Podle místních zdrojů se předpokládá meziroční růst HDP o zhruba 2,5 procenta v roce 2020, což je nad průměrem zemí Latinské Ameriky.

DOVOZNÍ CLA POKLESNOU AŽ O 15 PROCENT
Zásadním tématem jsou pro české exportéry reformy směřující k otevření brazilského trhu zahraničním firmám. Jedná se o několik iniciativ, z nichž nevýznamnější jsou plošné snížení dovozních poplatků a zjednodušení dovozní administrativy na importované výrobky. Jednostranné snižování cel Brazílií je několikafázovým procesem, který by měl být ukončen v roce 2021. Jedná se o snížení až o 15 procent podle druhu zboží.
Důležitým momentem bylo podepsání dohody o volném obchodu mezi uskupením Mercosur (zahrnujícím kromě Brazílie i Argentinu, Paraguay a Uruguay) a Evropskou unií. Dohoda je výsledkem mnoho let trvajícího vyjednávání. Může znamenat mimořádnou příležitost pro evropské firmy, protože s výjimkou zemí Latinské Ameriky má Mercosur podepsány podobné obchodní dohody pouze s Izraelem a Egyptem. Evropským vývozcům tedy dohoda dává velkou konkurenční výhodu v porovnání s dalšími významnými světovými hráči.
Smlouvu bude ještě čekat mimo jiné ratifikace v parlamentech členů uskupení Mercosur i Evropské unie. Spekuluje se o riziku zkomplikování procesu ze strany některých evropských států, které kritizují Bolsonarův přístup k otázkám životního prostředí. V rámci provádění dohody bude odstraněna většina cel pro evropské zboží.

Zdroj: Český export a podnikání, 1-2/2020
Autor: Miroslav Manďák, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Sao Paulo