V tureckém Izmiru jsme zdvojnásobili rychlost dopravy

Datum: 16. 3. 2020    Související země:  Turecko Turecko

Rodinná firma Cross Zlín vyvíjí systém na vážení kamionů za jízdy nebo chytré systémy pro řízení dopravy celých měst. Díky nim mizí dopravní zácpy v některých oblastech Turecka či Brazílie. Exportní strategii firmy představili Libor Sušil a Michal Neumann, kteří jsou ve společnosti zodpovědní za business development.

Cross-Zlin_Susil.JPGProdukce vaší společnosti je široká, co vše v současnosti nabízíte?
Libor Sušil: Zaměřujeme se převážně na výrobu systémů pro řízení světelných křižovatek ve městech, dále na telematické systémy, které monitorují dopravu. Vyvíjíme také systém na vážení kamionů za jízdy v plné rychlosti, silniční meteorologii a systémy podporující správnou zimní údržbu a parkovací systémy. Poslední oblastí je vývoj softwarové platformy Invipo, kterou vyvíjí naše sesterská společnost Incinity. Technologie dokáže propojit systémy ve městě nebo na dálnicích a umožňuje jejich vzájemnou interakci.

Zmínili jste produkt, který nabízíte, a to je vážení kamionů za jízdy. Jak funguje? Je to opravdu v plné rychlosti?
LS: Nejedná se jen o kamiony, ale obecně o všechna auta. Primárně se systém nyní aplikuje tak, že hledá přetížená nákladní vozidla, jež ničí silnice. Systém je zabudovaný v běžném jízdním pruhu silnice nebo dálnice, ke kterému patří něco jako mýtná brána, kde jsou kamery snímající registrační značku vozidla. Přímo za jízdy v plné rychlosti vozidla zvážíme, změříme a vyhodnotíme data. Zvážíme každou nápravu, každé kolo, na základě dat vygenerujeme celkovou hmotnost a jsme schopni vyčíslit, jestli odpovídá pravidlům. Pokud je vůz přetížený, spouštíme následně třeba přímé pokutování. V podstatě stejně jako to v Česku znáte na překročení rychlosti, stejným způsobem jsme schopni vygenerovat pokutu za přetížené vozidlo. Mimochodem, ČR byla první zemí na světě, která systém zavedla.

Kolik vážicích systémů je nainstalováno v ČR?
LS: V Česku jich je asi 25, další máme ve světě. Největší dodávkou, již jsme realizovali, bylo 110 kusů na maďarské dálnici. V tomto oboru to byl asi největší projekt na světě.
Cross-Zlin_Neumann.JPGMichal Neumann: Uvedený systém jsme dodávali do mnoha zemí ať už v Evropě, či Asii, vyhráli jsme například také tendr v Ugandě, máme dodávky do Ruska, Polska, Vietnamu, Thajska, Japonska, na Filipíny, do Koreje a dalších.

Spolupracujete při vývozu v cílových zemích s místními partnery, nebo jste tam napřímo za svou společnost?
LS: Někdy se víc kloníme ke hledání místních partnerů, ale následně jsme limitovaní tím, že dodáme jen technologii a vše spojené s provozem jde mimo nás. Na druhou stranu máme i zkušenost, kdy jsme to dělali naopak. To bylo v Turecku ve městě Izmir, kde jsme realizovali poměrně rozsáhlý projekt Smart City ještě společně s firmou AŽD Praha. My jsme byli těmi, kteří nabízeli technologie do tendru. Když jsme tendr vyhráli a byli zodpovědní za jeho realizaci, teprve pak jsme si najímali místní firmy. Nyní máme v Turecku i vlastní pobočku. MN: Řada projektů probíhá tak, že místní firmy, které o projektech ví, nás samy kontaktují.

Jak se vám na tureckém trhu celkově daří?
MN: Projekt v Izmiru byl v celosvětovém měřítku jeden z nejkomplexnějších. Nainstalovali jsme zde řadu zařízení a propojili je s již existujícími technologiemi do chytrého města, kde mezi sebou komunikují a vytvářejí chytré scénáře. Zavedením systému se výrazně urychlila průměrná doba dojezdu z letiště do centra města, která spadla ze 44 na 21 minut, a snížily se dopravní zácpy. Ve špičce jsme čas příjezdu snížili až dvojnásobně. Základ celého systému je řízení na světelných křižovatkách, kde jsme všechny technologie kompletně vyměnili a původní zůstaly jen samotné semafory. Asi 500 křižovatek je vybaveno naší technologií, naším řídicím centrem a naši inženýři tam připravili celé dopravní řešení. LS: V současné době začínáme realizovat podobný dopravní projekt u nás v ČR pro Hradec Králové. Systémy máme také ve Zlíně, právě po jejich zavedení zrychlila městská doprava. Dále v Olomouci, Brně, Ostravě a řadě menších měst.

Proč jste oslovili stran podpory agenturu CzechTrade?
LS: Máme s exportem poměrně dlouhodobou zkušenost, více než 15 let, byl ale celou dobu dělaný spíše náhodně. Na naší straně neexistovala žádná proaktivní činnost, spíš jen reaktivní na základě požadavků, které přišly z různých států. Realizoval se tudíž jeden projekt na jednom konci světa, druhý na druhém konci světa. Řekli jsme si, že je opravdu škoda přistupovat k exportu takto nahodile a že by stálo za to zaměřit se na trhy a regiony, ve kterých vidíme větší příležitosti. Proto jsme oslovili CzechTrade a začali s ním spolupracovat v námi vytipovaných regionech. MN: Konkrétně v loňském roce jsme intenzivně spolupracovali s kancelářemi CzechTrade v zemích Latinské Ameriky, kde jsme si vytipovali několik cílů – Mexiko, Peru, Kolumbii. V letošním roce začínáme spolupracovat v regionu jihovýchodní Asie. Jsou to vzdálenější kraje a do budoucna zde zvažujeme i založení vlastního zastoupení.

Jakým způsobem spolupráce probíhá?
LS: Důležitá je první rešerše, kdy jsme například v Peru zjistili, že při řízení světelných křižovatek tam používají systémy, které technicky nejsme schopni dodat, takže už další kroky nepodstupujeme. Ale třeba v Mexiku jsme byli mile překvapeni, že jsou na trh ochotni pustit i jiné systémy než ty, jež aktuálně používají. S CzechTradem jsme začali spolupracovat na vytipování firem vhodných k oslovení. MN: Spolupráce probíhá podle našich individuálních potřeb. Většinou si společně nadefinujeme strategii pro konkrétní trh a v první fázi pracovníkům agentury předáme základní požadavky, co od nich na místě potřebujeme zařídit. Udělají nám první rešerši na trhu, a když zjistíme, že je to zajímavé, domluví nám nutné schůzky. Jelikož je koncovým zákazníkem zpravidla státní sektor, je nutná i úzká spolupráce s místní ambasádou, která nám například pomáhá s dojednáním prvních schůzek na ministerstvech. Následně nám CzechTrade pomáhá s konkrétními věcmi, jako je třeba rešerše koncesionářů, pokud jsou dálnice soukromé, pomáhají nám také se schůzkami s místními firmami, které instalují technologie.

S čím jste už v Latinské Americe uspěli?
MN: V minulosti jsme například realizovali jeden větší projekt v Brazílii, což bylo řízení dopravy ve městě Niterói. Dále jsme do Brazílie a Mexika dodávali systémy vážení za jízdy. V Kolumbii jsme začali s menšími projekty řízení světelných křižovatek.

Doma v Česku je pro vás významný také obor meteorologie ve vazbě na údržbu silnic.
MN: Naše technologie pomáhá k řízení zimní údržby po celé republice a je na ni napojeno přes 650 meteostanic, nejen našich. Podle všech údajů vyhodnocujeme, jakou zimní údržbu provádět, kdy a kolik sypat. Data následně poskytujeme všem společnostem, které mají údržbu na starost a zároveň sledujeme i efektivitu jejich práce. LS: Český řidič si každý rok stěžuje na práci silničářů, že nebyli moc připraveni a zase zaspali. Ale já vám zodpovědně můžu říct, že Česká republika je z hlediska zimní údržby silnic na úplné světové špičce. Silničáři nemůžou vyjet hned všude, protože mají omezené kapacity, takže se vždycky prvně věnují těm důležitějším tahům. Podle výsledků z našich systémů, jež můžeme porovnat s jinými zeměmi, je jejich práce prováděna velmi kvalitně a velmi efektivně. Spousta zemí by se od nás mohla učit, protože takhle široká a propracovaná síť meteostanic je z celosvětového hlediska unikátní.

CROSS ZLÍN
Česká rodinná firma se od roku 1994 zabývá vývojem a výrobou chytrých technologií pro monitorování a řízení silniční dopravy. Klíčový směr, kterým se společnost ubírá, jsou inteligentní dopravní systémy a koncepty Smart Cities. Firma je největším výrobcem světelných signalizačních systémů v ČR. Rozsáhle exportuje a její systémy fungují ve více než 55 zemích světa. Ve spolupráci s agenturou CzechTrade zaznamenává první úspěchy v Latinské Americe a v letošním roce se společně zaměřují na oblast jihovýchodní Asie.

Zdroj: Český export a podnikání, 3/2020
Autor: CzechTrade